Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest 2 maja, pomiędzy świętami państwowymi: 1 maja – Świętem Pracy i 3 maja – Świętem Narodowym 3 Maja. 2 maja obchodzony jest również Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Z tej okazji każda osoba odwiedzająca dziś Urząd Miejski w Policach otrzyma biało-czerwoną flagietkę.

Dzień Flagi został ustanowiony na mocy ustawy z lutego 2004 roku o godle, barwach i hymnie RP. Poselski projekt autorstwa Edwarda Płonka w sprawie ustanowienia Dnia Flagi RP wpłynął do laski marszałkowskiej 15 października 2003.

Przypominamy, że fladze należy okazać szacunek. Wywieszając flagę należy pamiętam aby była czysta i niezniszczona. Wywieszając flagę pionowo pamiętajmy, że biały kolor musi znajdować się po lewej stronie.