W ramach corocznych obchodów „DNI ZIEMI” – 2018, w dniach od 22 do 25 kwietnia odbyło się w gminie Police sprzątanie ogólnodostępnych terenów przyległych do osiedli mieszkaniowych, szkół i miejsc rekreacyjno – spacerowych.

W tym roku głównym celem kampanii była walka z zanieczyszczaniem planety plastikowymi odpadami oraz ich wpływu na środowisko naturalne.

W akcji udział wzięli uczniowie wraz z nauczycielami wszystkich szkół, przedszkola publiczne, ośrodki szkolno – wychowawcze, rady osiedla, sołectwa oraz stowarzyszenia. 

 Koordynatorem akcji w naszej gminie był Wydział Ochrony Środowiska.

Akcja ta przynosi wymierne korzyści. Każdego roku zwiększa się ilość jej uczestników. Dzięki wspólnej pracy posprzątane zostały tereny publiczne. Jest ona także formą wychowania proekologicznego, dzięki której wzrasta świadomość ekologiczna naszego społeczeństwa.