Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

Dzisiejszym uroczystym początkiem sesji Rady Miejskiej w Policach, rozpoczynamy w Gminie Police świętowanie stulecia odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości.

W związku z ostatnimi, niezgodnymi z prawdą wiadomościami ukazującymi się w niektórych mediach, zostały Państwu radnym przekazane informacje dotyczące inwestycji realizowanych przez Gminę Police. Informacje dotyczą realizacji przedsięwzięć pod nazwą „Przebudowa z rozbudową Przedszkoli Publicznych nr 5 i nr 8” oraz „Budowa węzła przesiadkowego i pętli autobusowej przy ul. Wyszyńskiego w Policach”. Informacje te ukażą się także w gminnym serwisie internetowym www.police.pl.

Trwa dostawa wyposażenia szkół w ramach projektu “Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police”. W pierwszym kwartale 2018 r. wydatkowano 1,3 mln zł na sprzęt komputerowy, multimedia, meble i pomoce dydaktyczne. Środki na dotychczas zakupione wyposażenie w 100% pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Police uzyskał pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego. Zostanie wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego.

24 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 8  im. Jana Pawła II Policach odbył się finał VIII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Policach  GRYFIK 2018. W związku z Rokiem Stulecia Odzyskania Niepodległości,  tym roku  konkurs odbył się pod hasłem : GRYFIK  dla  NIEPODLEGŁEJ. W finale GRYFIKA 2018 wzięło  udział 57 finalistów, którzy reprezentowali klasy młodsze ze szkół z Gminy Police.

6 kwietnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyła się konferencja zorganizowana przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pt. „Rola nauczyciela/doradcy zawodowego w rozwoju zawodowym dzieci/uczniów od najmłodszych lat”. W konferencji wziął udział  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pan Maciej Kopeć. 

7 kwietnia w świetlicy sołeckiej w Trzeszczynie odbył się VIII Memoriał im. Edwarda Stępnia w Turnieju Tenisa Stołowego Sołectw Gminy Police.  W kategorii sołectwa pierwsze miejsce zajęło Tanowo. Wśród sołtysów najlepszy okazał się sołtys Siedlic Andrzej Przybylski.

7 kwietnia odbyło się otwarcie bunkra przy ul. Mieszka I w Policach prowadzonego przez Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Militarnych z Trzebieży. Mieszkańcy gminy Police mogą tam oglądać zbiory eksponatów z czasów PRL. Wystawę można oglądać w każdą sobotę w godzinach od 13.00 do 16.00.

14 i 15 kwietnia w hali OSiR przy ul. Siedleckiej odbyły się XI Targi Gospodarcze. Prezentację oferty handlowej połączono z występami polickich artystów, Czadomana i orkiestry dętej z Goleniowa. W hali i sąsiednim terenie zaprezentowało się 70 wystawców.

Pragnę serdecznie podziękować Wydziałowi Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziałowi Gospodarki Odpadami oraz Wydziałowi Promocji i Współpracy Zagranicznej za organizację i wszelką pomoc. Dziękuję również naszym zakładom komunalnym za cenne nagrody w postaci rowerów oraz wszystkim wystawcom, którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia targów.

18 kwietnia w Klubie Nauczyciela w Policach odbyły się wybory do rady osiedla nr 4 Dąbrówka, w związku z upływem kadencji. W zebraniu uczestniczyło 99 mieszkańców osiedla. Przewodniczącym RO 4 na kolejną kadencję został Wiesław Iwańczuk. W skład rady osiedla weszła też radna pani Halina Olejarnik. Dziękuję panu radnemu Grzegorzowi Ufniarzowi za sprawne poprowadzenie wyborów.

23 kwietnia, tj. wczoraj, w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyła się Zachodniopomorska Konferencja Administratorów Danych. Tematem konferencji były kompetencje i kwalifikacje osób funkcyjnych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych. Na konferencję zaproszono prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, sekretarzy, starostów z obszaru całego województwa zachodniopomorskiego, dyrektorów jednostek pomocniczych, kierowników jednostek organizacyjnych oraz radnych. Gmina Police była organizatorem wydarzenia, a partnerami  konferencji Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych SIODO z Warszawy. Uczestnicy i partnerzy konferencji za moim pośrednictwem dziękują wszystkim osobom z Gminy Police za duży wkład pracy w zorganizowanie tego bardzo ważnego przedsięwzięcia.