6 kwietnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyła się konferencja zorganizowana przez  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pt. „Rola nauczyciela/doradcy zawodowego w rozwoju zawodowym dzieci/uczniów od najmłodszych lat ”. W konferencji wziął udział  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć. 

- Chciałem podziękować władzom Polic, panu burmistrzowi, panu naczelnikowi, który od zawsze dba o policką oświatę. I oczywiście jakby też jest pewną przesłanką do zorganizowania tej konferencji, fakt właśnie taki, że wszyscy wiemy, że oświata policka, na poziomie gminy zwłaszcza, funkcjonuje bardzo dobrze. I stąd pomysł też aby ta konferencja właśnie tutaj się odbywała - mówił Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Konferencja skierowana była do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty województwa zachodniopomorskiego. Jej celem było wsparcie przedszkoli, szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, branżowych szkół specjalnych i ośrodków w prowadzeniu systemowych działań z zakresu preorientacji, orientacji i doradztwa zawodowego dla dzieci/uczniów od najmłodszych lat, aż do ukończenia szkoły.