Radni Rady Miejskiej w Policach jednogłośnie przyjęli zmianę nazwy ulicy 26 Kwietnia w Policach na ulicę 26 Kwietnia oraz ulicy Trzydziestolecia w Tanowie na ulicę Radosną.

Zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nazwy między innymi drogom i ulicom nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny system totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

Burmistrz Polic zaproponował aby ulica 26 Kwietnia upamiętniała Światowy Dzień Własności Intelektualnej, obchodzony rokrocznie począwszy od 2001 roku 26 kwietnia. Zmieni się zatem tylko uzasadnienie nazwy co nie będzie generowało dodatkowych kosztów związanych z wymianą tablic oraz dokumentów mieszkańców.

Inaczej było z ulicą Trzydziestolecia w Tanowie. Burmistrz Polic przedłożył  propozycję zmiany nazw  ulicy z „Trzydziestolecia” na nazwę „Radosna”, zgodnie z propozycją mieszkańców Tanowa (uchwała Nr 30 Rady Sołeckiej w Tanowie z dnia 20 listopada 2017 r.).