za okres od 28 lutego 2018 r. do 27 marca 2018 roku

Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

* 23 lutego 2018 roku odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości określonej numerem działki 28/1 o powierzchni 622 m2 wraz z  udziałem w wysokości 1/3 części w działce nr 29/1 o  powierzchni 100 m2 (dojazd do zaplecza) z obrębu Siedlice. Do przetargu przystąpiło trzech oferentów. Cena wywoławcza wynosiła 83 200 zł. Cena osiągnięta w przetargu wynosi 115 000 zł.

* 9 marca 2018 roku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości określonej numerem działki 379/2 o  powierzchni 2912 m2 położonej przy ul. Marcina w Policach. Część działki o pow. ok. 312 m2 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługową (nie może stanowić samodzielnej działki inwestycyjnej), część o pow. 2600 m2 przeznaczona jest na cele rolne. Do przetargu przystąpiło dwóch oferentów. Cena wywoławcza wynosiła 35 000 zł. Cena osiągnięta w przetargu wynosi 37 800 zł.

* Od 28 marca zacznie obwiązywać nowa nazwa ulicy „WOP” w Trzebieży. Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem zastępczym dokonał zmiany nazwy ulicy WOP na „Wkrzańską”. Podstawą dokonania zmiany jest ustawa z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Nazwa ulicy „Wkrzańska” została zaproponowana na zabraniu wiejskim przez mieszkańców Trzebieży i otrzymała największą ilość głosów.

* 14 marca razem z sekretarz gminy panią Agnieszką Komor i naczelnikiem wydziału spraw obywatelskich Panią Iwoną Kochman spotkałem się z Prezydentem Szczecina Panem Piotrem Krzystkiem. Tematem spotkania był program bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci ze szkół podstawowych. Złożyłem deklarację przystąpienia Gminy Police do tego programu, który ma ruszyć od lipca 2018 r. Dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Police będą mogły bezpłatnie jeździć komunikacją miejską na podstawie Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej. Wnioski o wyrobienie takiej karty należy składać w kasach ZDiTM-u. Dzieci w wieku od 4 do 7 lat, które jeździły do tej pory z 50% ulgą od 1 lipca 2018 r. także pojadą bezpłatnie. W komunikacji gminnej dzieci do ukończenia szkoły podstawowej będą mogły jeździć bezpłatnie od lipca 2018 r. Podstawą do bezpłatnej komunikacji będzie legitymacja szkolna lub dokument stwierdzający wiek dziecka.

* 12 marca została opublikowana lista rankingowa projektów zatwierdzonych przez Ministra ds. Inwestycji i Rozwoju do dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Konkursu  ogłoszonego dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W sumie ponad 741,2 miliona złotych będzie przeznaczonych na modernizację i przebudowę sieci kolejowej i budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie gminy Police, Goleniów, Gryfino, Stargard, Kobylanka, Miasta Szczecin i Miasta Stargard. Prace nad przygotowaniem projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej prowadzone są od 2011 roku. Partnerami w projekcie oprócz miast i gmin jest Województwo zachodniopomorskie,  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A oraz Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Realizacja przedsięwzięcia w Gminie Police planowana jest w latach 2018 – 2022. Całkowita wartość projektu po stronie Gminy Police wynosi ponad 13 mln zł. Dofinansowanie wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych netto.

* Od maja 2018 r. w dni powszednie autobusy Linii Samorządowej będą podjeżdżać na przystanek Zakłady Chemiczne „Police” do godz. 18.00 czyli do godziny zamknięcia przychodni zakładowej.

* 4 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyły się "Polickie Kaziuki". W holu odbył się kiermasz specjałów litewskich, a na scenie wystąpił Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Ludowego Związku Polaków na Litwie "ZGODA".

"Polickie Kaziuki" są organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Policach wspólnie z Gminą Police oraz Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”.

* 8 marca w Hotelu Dobosz w Policach odbyło się spotkanie Pionierów Polic, połączone z promocją książki autorstwa Stefana Marszałka pt. „Oni byli pierwsi”. W uroczystości udział wzięło ponad 200 Pionierów Polic oraz przedstawiciele Gminy Police i Powiatu Polickiego.

* 9 marca w Bibliotece im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach odbyło się spotkanie promujące najnowszą książkę śp. Mariana Yoph-Żabińskiego "W czółnie Słowa". Spotkanie poprowadzili  Róża Czerniawska-Karcz i Adam Wiktor Siedlecki – redaktor i wydawca poetyckiego tomiku. Marian Yoph-Żabiński zmarł 14 lutego 2009 r. Od 1972 r. związany był z Policami. 

* 15 marca 2018 roku w Klubie Nauczyciela w Policach odbyło się spotkanie, którego celem było zwiększenie integracji wszystkich służb pracujących i zajmujących się problemami wynikającymi z nadużywania środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze) oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich służb zajmujących się powyższymi problemami począwszy od pracowników socjalnych, poprzez dyrektorów szkół i pedagogów a skończywszy na funkcjonariuszach Policji.

* 19 marca w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z Jakubem Kryszewskim, szesnastoletnim policzaninem, który udzielił pierwszej pomocy przyjacielowi swojego dziadka po tym jak ten dostał ataku padaczkowego. W trakcie spotkania wspólnie z zastępcą burmistrza Maciejem Greinertem oraz przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach Witoldem Królem podziękowaliśmy Jakubowi godnej naśladowania postawy i wręczyłem nagrodę. Umiejętności Jakuba to efekt ćwiczeń, szkoleń jakie były prowadzone w Gimnazjum nr 3 a po reformie oświaty w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi.

* 20 marca w Urzędzie Miejskim w Policach odbyło się spotkanie dyrektorów szkół podstawowych i nauczycieli z przedstawicielami Polickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z Prezesem Cezarym Arciszewskim na czele. Tematem spotkania były lekcje o racjonalnym korzystaniu z energii i przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom powietrza prowadzone od marca wśród pierwszoklasistów Gminy Police. Akcja swoim zasięgiem obejmie ponad 270 dzieci, czyli wszystkich pierwszoklasistów w Policach, Tanowie, Pilchowie, Trzebieży, Niekłończycy i Przęsocinie. Akcja odbywa się pod patronatem Burmistrza Polic.

* 24 marca w ruinach Klasztoru Augustiańskiego w Policach-Jasienicy odbyło się Misterium Męki Pańskiej zorganizowane wspólnie przez Parafię pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Policach-Jasienicy, Szkołę Podstawową nr 6, Gminę Police, Powiat Policki przy udziale TRANS-NET-u, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach i Miejski Ośrodek Kultury w Policach.

W przedstawieniu udział wzięli aktorzy-amatorzy - m.in. dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Jasienicy, Polic, Trzebieży.

* W sobotę 24 marca minęło 25 lat od powstania Polickiego Chłopięco-Męskiego Chóru w Policach pod kierownictwem ks. Mirosława Oliwiaka. Na tę okoliczność odbyło się jubileuszowe spotkanie wychowanków chóru w kościele mariackim w Policach. Natomiast w niedziele palmową 25 marca w kościele parafialnym w Grzędzicach Stargardzkich pw. Świętych Piotra i Pawła, w którym proboszczem jest ks. Oliwiak, odbył się koncert wychowanków chóru.

* Serdecznie zapraszam ma kolejne Polickie Targi Gospodarcze organizowane przez Gminę Police. Targi odbędą się w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach przy ul. Siedleckiej 2b w dniach 14-15.04.2018 rok, w godzinach 10.00-18.00. Celem targów jest prezentacja i promocja ofert gospodarczych polskich i niemieckich firm działających na obszarze pogranicza, nawiązywanie bezpośrednich kontaktów handlowych i biznesowych oraz dotarcie do nowych klientów.

* Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Policach przyjmuje wnioski na bezpłatny demontaż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest. Wnioski przyjmowane są w pok. 2D oraz 3A na parterze do 30 kwietnia. Informacje na ten temat znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce pod nazwą:  AZBEST.

 

Z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych życzę Paniom i Panom Radnym oraz wszystkim mieszkańcom naszej pięknej gminy dużo wiosennego słońca, radości i dobrego wypoczynku.