W piątek 9 marca w Dziale Regionalnym Biblioteki im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach odbyło się spotkanie promujące najnowszą książkę śp. Mariana Yoph-Żabińskiego "W czółnie Słowa". Spotkanie poprowadzili  Róża Czerniawska-Karcz i Adam Wiktor Siedlecki – redaktor i wydawca poetyckiego tomiku.

Marian Yoph-Żabiński zmarł 14 lutego 2009 r. Od 1972 r. związany był z Policami. Uczył się w Szkole Rybołówstwa Morskiego, Technikum Kinematograficznym i pomaturalnym Studium Ekonomiki Transportu. 

M. Yoph-Żabiński pracował m.in. jako robotnik, dyspozytor w bazie transportowej, kinooperator, dziennikarz gazety zakładowej i kierownik domu kultury. Poeta, prozaik i krytyk literacki. Autor tomików wierszy, opowiadań oraz publikacji prasowych. Od 1983 r. członek Związku Literatów Polskich i Koła Pisarzy Marynistów, ponadto Stowarzyszenia Autorów Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Związany z Regionalnym Stowarzyszeniem Literacko-Artystycznym w Policach