Konferencja prasowa w siedzibie Biura SSOM  z udziałem partnerów biorących udział w budowie SKM.

Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej  staje się faktem.   12 marca 2018 r. została opublikowana lista rankingowa projektów dofinansowanych w ramach konkursu POIiŚ zatwierdzonych przez ministra ds. Inwestycji i Rozwoju.  Ponad 741,2 miliona złotych będzie przeznaczonych na modernizację i przebudowę sieci kolejowej i budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie objętym inwestycją.  W 85 procentach wartości projektu netto ( tj.  512,2 miliona złotych)  budowa SKM będzie dofinansowana z Unii Europejskiej. Budowa kolei SKM ma zakończyć się w 2022 roku. Dzisiaj (13. marca) w siedzibie Biura SSOM odbyła się konferencja prasowa z udziałem partnerów biorących udział w budowie SKM.

- Do tej pory rozmawialiśmy cały czas o projekcie. Były też pewne trudności. Dzisiaj mamy środki na sfinansowanie tego przedsięwzięcia. Ja się cieszę jako burmistrz Polic, że również w tym projekcie istniejemy, że jesteśmy dosyć znaczącym partnerem - mówił burmistrz Polic Władysław Diakun podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Prace nad przygotowaniem projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej prowadzone są przez Stowarzyszenie od 2011 roku. Wtedy powstała na zlecenie SSOM „Koncepcja rozwoju transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym”. W następnych latach opracowano kolejne niezbędne dokumenty tj. Zintegrowana Strategia Transportu Publicznego SOM na lata 2014-2020, „Studium wykonalności integracji organizacyjnej, taryfowej i biletowej w SOM” oraz „Studium Wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej”.

W dniu 18 lipca 2017r. podpisana została Umowa Partnerstwa – porozumienie dotyczące wspólnej realizacji projektu budowy kolei metropolitalnej obejmującego zarówno modernizację i budowę infrastruktury kolejowej jak i budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy każdym z modernizowanych lub nowo budowanych przystanków kolejowych.

Jest to pierwszy w Polsce tak  kompleksowo przygotowany projekt, który będzie wdrażany przez 10 Partnerów:  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz jednostki samorządu terytorialnego  - Gminę Miasto Szczecin, Gminę Miasto Stargard, Gminę Goleniów, Gminę Gryfino, Gminę Police, Gminę Stargard, Gminę Kobylanka, Województwo Zachodniopomorskie oraz Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – Lidera Projektu. Umowa Partnerstwa nie tylko określa prawa i obowiązki poszczególnych Partnerów , ale również stanowi o przyszłym współfinansowaniu i udziale w kosztach eksploatacyjnych SKM po jej uruchomieniu.

Sieć kolejowa SKM  połączy największe miasta obszaru metropolitalnego - Stargard, Goleniów, Gryfino i Police ze Szczecinem.

Projekt Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej przewiduje realizację następujących zadań:

W zakresie przebudowy infrastruktury kolejowej:

  • modernizacja linii lokalnej nr 406 od Szczecina Głównego do stacji Police wraz z budową drugiego toru na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Turzyn,
  • modernizacja i budowa  nowych przystanków kolejowych na liniach kolejowych nr 273 Szczecin – Gryfino, nr 351 Szczecin - Stargard, nr 401 Szczecin - Goleniów i nr 406 Szczecin – Police,
  • budowa systemu sterowania ruchem pociągów z centrum sterowania na stacji Szczecin Gocław,
  • budowa systemu informacji dla podróżnych na stacjach i przystankach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej,

W zakresie budowy przystanków kolejowych i zintegrowanych węzłów komunikacyjnych wraz z parkingami typu Park&Ride (P&R) i Bike&Ride (B&R):

  • budowa zintegrowanych węzłów i przystanków komunikacyjnych przy liniach kolejowych nr 273, 351, 401 i 406 wraz z parkingami typu P&R i B&R, dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonej mobilności (windy, podjazdy) oraz urządzeniami związanymi z integracją transportu (biletomaty i/lub kasowniki).

W sumie SKM będzie liczyć 118 kilometrów torów, w tym połączenie Szczecin Główny - Police 23,5 km. Pasażerowie kolei metropolitalnej otrzymają do dyspozycji 40 przystanków węzłowych - 31 to istniejące stacje, które zostaną w znacznym stopniu zmodernizowane i rozbudowane. Na potrzeby SKM powstanie także 9 całkowicie nowych przystanków. Wszystkie perony mają być dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

W ramach inwestycji powstanie również ok. 2580 nowych miejsc parkingowych,  w tym w Szczecinie ok. 1800. Zmodernizowanych lub wybudowanych zostanie 37 obiektów inżynieryjnych - mostów, wiaduktów kolejowych i kładek oraz 12  przejść pod torami kolejowymi.

Równolegle z przygotowaniem prac inwestycyjnych  Projektu SKM prowadzone są działania związane z integracją organizacyjno- taryfowo- biletową, które mają doprowadzić do wdrożenia sytemu taryfowo- biletowego wspólnego dla wszystkich środków transportu publicznego (kolej-autobus-tramwaj) równocześnie z zakończeniem prac inwestycyjnych i oddaniem SKM do eksploatacji.

Realizacja wszystkich zadań i uruchomienie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej planowane jest na rok 2022.

źródło: http://www.som.szczecin.pl