We wtorek, 27 lutego odbyła się XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Policach, podczas której radni uchwalili m.in. program profilaktyki szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia oraz program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z terenu gminy Police.

Ponadto uchwalono uchwały dotyczące trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych na terenie gminy Police.

Radni Rady Miejskiej podjęli decyzję w sprawie przychylenia się do wniosku dyrektor gminnego żłobka o podwyższeniu maksymalnej stawki odpłatności za wyżywienie w żłobku z kwoty 5,00 zł do kwoty 6,00 zł dziennie.

Gmina Police przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miejscowości Police pn.: „Nadbrzeżna – Kresowa”.

Radni uchwali również Program Rozwoju Miejscowości Tanowo do roku 2022.

Kolejna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 27 marca.