25 lutego, w niedzielę w Przęsocinie odbyły się obchody 78. rocznicy pierwszej zsyłki Polaków na Syberię. Organizatorem uroczystości był  Zachodniopomorski Związek Sybiraków w Szczecinie oddział w Przęsocinie. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele samorządów - Powiatu Polickiego i Gminy Police. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele w Przęsocinie. Kolejnym punktem obchodów 78 rocznicy było spotkanie świetlicy wiejskiej, podczas którego podziękowano członkom Związku Sybiraków w Szczecinie oddział w Przęsocinie. W imieniu mieszkańców Powiatu Polickiego i Gminy Police podziękowania złożyli Przewodniczący Rady Powiatu Cezary Arciszewski, Starosta Policki Andrzej Bednarek, Burmistrz Polic Władysław Diakun i Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król. 

Pierwsza deportacja z terenów zajętych przez Armię Czerwoną miała miejsce 10 lutego 1940 r. i objęła głównie ludność miejscową. Polacy stanowili w tym kontyngencie 70% wszystkich wywożonych, pozostałe 30% ludność białoruska i ukraińska. Wywożono przede wszystkim osadników wojskowych, średnich i niższych urzędników państwowych, służbę leśną oraz pracowników PKP. Zabierano całe rodziny bez wyjątku. Zgodnie ze ściśle tajnymi materiałami radzieckimi deportowano ok. 140 000 osób. Zesłańców rozlokowano w Komi ASRR, w północnych obwodach RFSRR: archangielskim, czelabińskim, czkałowskim, gorkowskim, irkuckim, iwanowskim, jarosławskim, kirowskim, mołotowskim, nowosybirskim, omskim, swierdłowskim i wołogodzkim, w Jakuckiej i Baszkirskiej ASRR oraz Kraju Krasnojarskim i Ałtajskim. Wysiedlony kontyngent określono mianem „spiecpieriesieliency-osadniki”. Bardzo złe warunki atmosferyczne, praca ponad siły przy wyrębie lasów, oraz osady o charakterze prawie że łagrowym i takiej dyscyplinie pracy, do których trafiła deportowana ludność, sprawiły, że śmiertelność tego kontyngentu była najwyższa, i wyniosła w już pierwszych miesiącach zesłania około 3-4%.

źródło: WIKIPEDIA

fot. Mateusz Frąckowiak