za okres od 31 stycznia 2018 r. do 26 lutego 2018 roku

Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

 1. Gmina Police pozyskała w trybie konkursowym dofinansowanie na realizację projektu “Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej oraz Bankowej 22 w Policach”. Regionalny Program Operacyjny dofinansuje ocieplenie budynków kwotą 2 427 546,60 zł. Łączna kwota projektu to 2 855 937,22 zł.
 2. 14-15 kwietnia odbędą się po raz kolejny Targi Gospodarcze. Celem targów jest prezentacja i promocja ofert gospodarczych polskich, niemieckich, litewskich i ukraińskich firm. Prezentacje przedsiębiorstw pozwolą na nawiązywanie bezpośrednich kontaktów handlowych i biznesowych oraz dotarcie do nowych klientów. Zgłoszenia i bliższe informacje na temat targów dostępne są w Wydziale Rozwoju i Funduszy Pomocowych Urzędu Miejskiego w Policach oraz na stronie police.pl.
 3. 19 lutego w Urzędzie Miejskim w Policach odbyło się spotkanie z przedstawicielami rad rodziców ze szkoły podstawowej w Pilchowie oraz Niekłończycy. W trakcie spotkania rodzice wyrazili postulat przekształcenia szkół filialnych w tych miejscowościach 7w samodzielne ośmioklasowe szkoły podstawowe. W spotkaniu udział wzięli Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Król, Zastępca przewodniczącego i jednocześnie radny z Pilchowa Michał Rajewski, radna i sołtys Niekłończycy Grażyna Pawłowska, sołtys Pilchowa Ireneusz Todorski oraz dyrektorzy szkół z terenów sołectw i naczelnik wydziału oświaty i kultury Witold Stefański.
 4. 14 lutego w Urzędzie Miejskim w Policach odbyło się spotkanie sołtysów z terenu powiatu polickiego z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem. Tematem spotkania był konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Granty Sołeckie 2018, który umożliwia dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych na terenie sołectw w kwocie 10.000 zł. W ubiegłorocznej edycji konkursu dwa sołectwa z terenu Gminy Police otrzymały takie dofinansowanie – były to Trzebież oraz Pilchowo.
 5. 3-4 lutego w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach odbyły się dwa pierwsze turnieje organizowane w ramach Chemik CUP im. Rafała Kołackiego.
  Inauguracyjny turniej odbył się w sobotę. Wtedy rywalizowali piłkarze urodzeni w 2007 roku i młodsi, natomiast dzień później z rocznika 2006. W niedzielę, 11 lutego odbył się kolejny z turniejów w ramach Chemik CUP. Tym razem na parkiecie hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach rywalizowali zawodnicy z rocznika 2011. W sobotę 24 lutego w ramach cyklu Chemik CUP odbył się turniej o puchar Burmistrza Polic.
  Turnieje Chemik CUP od pięciu lat poświęcone są pamięci zmarłego trenera grup młodzieżowych Chemika Police Rafała Kołackiego.
 1. 6 lutego w Starogardzie Gdańskim brałem udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia "Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina", którego członkiem jest Gmina Police. Głównym celem Konwentu jest pomoc i wspieranie Członków w rozwijaniu współpracy z ukraińskimi samorządami w duchu wzajemnej korzyści z uwzględnieniem możliwości wykorzystania wsparcia z Unii Europejskiej.
 2. 8 lutego w sali konferencyjnej Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, odbyło się XIII Forum Samorządowe. Odbywa się ono raz na kwartał i jest platformą do wymiany doświadczeń oraz realizacji nowych pomysłów w poszczególnych gminach Powiatu Polickiego oraz w samym Powiecie Polickim. Forum przewodniczy Cezary Arciszewski, przewodniczący Rady Powiatu. W trackie Forum Samorządowego rozmawiano m.in. na tematy związane z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ustalono terminy wydarzeń w poszczególnych gminach Powiatu Polickiego. Ze strony Gminy Police w forum udział wzięli: zastępca Maciej Greinert, sekretarz gminy Agnieszka Komor, dyrektor MOK Anna Ryl, naczelnik wydziału oświaty Witold Stefański oraz naczelnik wydział promocji i współpracy zagranicznej Kamilla Turzyńska. Kolejne Forum Samorządowe odbędzie się 15 maja br.
 3. 10 lutego w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach odbył się Turniej Gier i Zabaw Ruchowych dla uczniów klas I-VI Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Polic. Do rywalizacji przystąpili uczniowie czterech szkół podstawowych: SP 1, SP 3, SP 8 oraz SP 9. W ogólnej klasyfikacji zwyciężyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach.
 4. Na dzisiejszej sesji zostaną Wysokiej Radzie przedstawione uchwały dotyczące programów zdrowotnych od wielu lat realizowanych przez Gminę Police – szczepień dwulatków na pneumokoki oraz szczepień seniorów na grypę. W zeszłym roku Gmina Police wystąpiła do NFZ o dofinansowanie tych programów i otrzymała pozytywną decyzję. Oba programy zostaną dofinansowane w 40% przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
  W zeszłym roku w ramach programów zdrowotnych realizowanych ze środków budżetowych Gminy Police zaszczepiono 244 dzieci na pneumokoki oraz 696 seniorów przeciwko grypie. Łączna kwota przeznaczona na te programy wyniosła 80.743 zł
 5. Mieszkańcy gminy Police mogą składać wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora uprawniającej do korzystania, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu. Dodatkowe informacje oraz aktualny wykaz podmiotów udzielających zniżek i ulg dostępny jest na stronie internetowej http://rodzina.wzp.pl/. Karty wydawane są bezpłatnie. Wniosek o wydanie kart można złożyć z Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 w Kancelarii urzędu.