16 lutego w Galerii Obok  Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach odbyła się wystawa prac Agnieszki Rozmus – mieszkanki Polic, absolwentki Wydziału Malarstwa Scholi Posnaniensis i Wzornictwa Artystycznego WSUS w Poznaniu, projektantki, malarki, witrażystki i rzeźbiarki.

Po przywitaniu licznie zgromadzonych gości przez kierownika Galerii OBOK Tomasz Łoja wystawę oficjalnie otworzył burmistrz Polic Władysław Diakun.

Agnieszka Rozmus w swojej pracy twórczej podejmuje działania w obrębie różnych dyscyplin. Głównymi źródłami inspiracji, z których czerpie, to natura i przeszłość. Czasami przenikają się one wzajemnie, stanowiąc próbę połączenia ekspresji i szlachetności linii i form, zaczerpniętych bezpośrednio z przyrody, z estetyką średniowiecza i z próbą emocjonalnego oddania głębi i tajemnicy kultury średniowiecznej, rozświetlonej metafizycznym łączeniem piękna z dobrem i prawdą.

Fot. Miejski Ośrodek Kultury w Policach