Place zabaw, wiaty, świetlice, boiska czy siłownie nie muszą być już tylko małymi marzeniami mieszkańców obszarów wiejskich. Marszałkowski konkurs Granty sołeckie 2018 pomoże zachodniopomorskim sołectwom w realizacji inwestycji. Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu z udziałem marszałka województwa Olgierda Geblewicza odbyło się 14 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Policach.

- Chcemy popularyzować działania skierowane do społeczności lokalnej i chcemy doceniać jej zaangażowanie. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem sołectw pierwszą edycją konkursu Granty sołeckie  w tym roku zwiększyliśmy  jego budżet trzykrotnie - mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego. Zostaną w nim wyróżnione sołectwa, których projekty będą m.in. służyć rozwijaniu demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, podnosić jakość i bezpieczeństwo życia mieszkańców czy też aktywizować lokalną społeczność.

Zgłoszenia mogą zawierać wyłącznie projekty zaproponowane do realizacji przez sołtysów danej gminy, przy czym na jedno sołectwo przypada jedno zgłoszenie. Zaproponowany do realizacji projekt nie może przekroczyć całkowitej wartości 25 tys. zł, a beneficjent na jego realizacje ma szansę otrzymać do 10 tys. zł dofinansowania.  Wyłonionych zostanie maksymalnie 180 laureatów. Pula środków w konkursie to 1,8 mln zł. Zgłoszenia do konkursu (jedno zgłoszenie w jednej przesyłce) zawierające wersję papierową oraz elektroniczną należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, Szczecin do 28 lutego 2018 r. Dodatkowe informacje oraz formularze dostępne są na stronie internetowej Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego WZ: http://www.grantysoleckie.wzp.pl/

Pierwsza edycja konkursu Granty sołeckie, która odbyła się w ubiegłym roku, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zgłosiło się 547 sołectw, spośród których wyłoniono 65 laureatów. Łączna kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego WZ wyniosła ok. 650 tys. zł.

źródło: Urząd Marszałkowski wzp.pl