Dzisiaj w Starogardzie Gdańskim odbywa się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina". Członkiem konwentu jest Gmina Police, którą podczas Walnego Zgromadzenia reprezentował burmistrz Polic Władysław Diakun.

Głównym celem Konwentu jest pomoc i wspieranie Członków w rozwijaniu współpracy z ukraińskimi samorządami w duchu wzajemnej korzyści z uwzględnieniem możliwości wykorzystania wsparcia z Unii Europejskiej.

Na temat obecnej współpracy polsko-ukraińskiej w świetle podpisanej znowelizowanej ustawy  wypowiedział się Konsul Konsulatu Ukrainy w Gdańsku Łew Zacharczyszyn, który wspominał historyczne momenty gdzie żołnierze ukraińscy walczyli ramię w ramię z polską armią podczas Bitwy Warszawskiej. Podziękował również stowarzyszeniu za podtrzymywanie współpracy obu narodów w niesprzyjającej ku temu aktualnie sytuacji.