za okres od 21 grudnia 2017 r. do 30 stycznia 2018 roku

Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

Spotykamy się po raz pierwszy w 2018 roku. Z tej okazji składam Paniom i Panom Radnym oraz wszystkim obecnym tu osobom  najserdeczniejsze życzenia dobrej i owocnej pracy na rzecz mieszkańców naszej Gminy oraz dużo sił, zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

W piątek 22 grudnia wręczyłem paczki najuboższym rodzinom z każdego sołectwa w gminie Police. Pieniądze na zakup paczek pochodziły ze zbiórki wśród urzędników Urzędu Miejskiego w Policach

29 grudnia w Parku Solidarności w Policach otwarto skwer i odsłonięto obelisk poświęcony pamięci Longina Komołowskiego, byłego działacza Solidarności, Prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska i wicepremiera w rządzie Jerzego Buzka. Przed uroczystością w parku, w kościele pw. św. Kazimierza w Policach, w przeddzień 1 rocznicy śmierci została odprawiona Msza św. w intencji śp. Longina Komołowskiego.

Udział w uroczystości wzięła m.in. najbliższa rodzina Longina Komołowskiego - żona i syn, prof. Jerzy Buzek premier rządu w latach 1997-2001, były minister gospodarki i wicepremier Janusz Steinhoff, przewodniczący NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego Mieczysław Jurek, przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król, Starosta Policki Andrzej Bednarek, Przewodniczący Rady Powiatu Cezary Arciszewski i liczna grupa policzan.

10 stycznia odbył się przetarg ustny nieograniczony na  oddanie w użytkowanie wieczyste na 40 lat nieruchomości położonej w Policach w obrębie ulicy Licealnej oznaczonej numerem działki 314/97 o powierzchni 13 494 m2 z obrębu ewidencyjnego 5-Police, z przeznaczeniem na działalność usługową, zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W wyznaczonym terminie wadium wpłaciła jedna osoba. Cena  wywoławcza nieruchomości wynosiła 328 550,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu wynosi 332 550,00 zł  brutto. Przetarg wygrała spółka Akademia Junior Police Sp. z o.o.

Firma ENERGOPOL-SZCZECIN S.A. rozpoczęła przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach. Zakres i charakter koniecznych do wykonania robót budowlanych wymusił konieczność zamknięcia wiaduktu dla ruchu na czas realizacji robót. W czwartek 11.01.2018r. Wykonawca robót wprowadził zatwierdzoną czasową organizację ruchu i do sierpnia 2018r. wiadukt będzie nieprzejezdny. Uczestnicy ruchu drogowego będą zmuszeni w tym okresie korzystać z objazdów ul. Jasienicką i ul. Piotra i Pawła.

Zdaję sobie sprawę, że dla wielu z Państwa oraz dla przedsiębiorstw na co dzień korzystających z możliwości przejazdu wiaduktem będzie to znaczne utrudnienie. Jest to jednak koszt, który musimy ponieść dla zapewnienia wieloletniego, bezpiecznego funkcjonowania tego obiektu. Przepraszam Państwa za te utrudnienia prosząc jednocześnie o cierpliwość i wyrozumiałość.

6 stycznia wraz z prezesem Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej Janem Bednarkiem parafowałem list intencyjny o nawiązaniu współpracy. Podobny dokument ZZPN podpisał również z właścicielem hotelu Dobosz Grzegorzem Doboszem. Dzięki współpracy z gmnią Police ZZPN może na preferencyjnych warunkach korzystać z infrastruktury sportowej gminy oraz z warunków jakie swoim gościom ma do zaoferowania hotel Dobosz. Współpraca pomiędzy Gminą Police i Zachodniopomorskim Związkiem Piłki Nożnej trwa od wielu lat i układa się wzorcowo.

13 stycznia już po raz 24. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Klubie Osiedlowym w Policach-Jasienicy. Podczas tegorocznej imprezy wystawionych do licytacji zostało ponad 200 przedmiotów. Najwyższą wartość, 3000 zł osiągnął komplet złotych serduszek. Tradycyjnie już największym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa. W trakcie trwania imprezy zaprezentowała się młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach, a także zawodnicy sztuk walki reprezentujący Hulk Team Police oraz KSW Team Police. 14 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 26. Wzorem lat ubiegłych Finał WOŚP odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Na scenie prezentowały się zespoły wokalne i taneczne skupione wokół MOKu, a także przedszkolaki z terenu gminy Police. Wieczorem na scenie wystąpili policcy samorządowcy, którzy wzięli udział w przedstawieniu „WOŚPowy Entliczek Pentliczek” wyreżyserowany przez Aleksandrę Słowińską. Wydarzenie zwieńczyło światełko do nieba. Przez cały dzień trwania imprezy odbywały się liczne licytacje, z których udało się zebrać 7.475,82 zł. W ramach 26 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się także po raz 17 Halowy Turniej Piłki Nożnej. W tegorocznej edycji udział wzięło 10 drużyn. W tym roku w trakcie turnieju udało się zebrać kwotę ponad 11 tysięcy złotych. Łączna kwota zebrana do tej chwili przez policki sztab znajdujący się w Jasienicy zebrał 100 207,82 zł dodatkowo ponad 1700 zł w walucie obcej.

23 stycznia w auli Komendy Powiatowej Policji w Policach razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach Witoldem Królem oraz Komendantem Straży Miejskiej w Policach Ryszardem Szremskim brałem udział w odprawie podsumowującej działania podejmowane przez policjantów powiatu polickiego w 2017 roku. Odprawę prowadził Komendant Powiatowy Policji w Policach insp. Mariusz Bajor, który zaprezentował wyniki pracy polickiej policji za ubiegły rok. W trakcie wystąpienia Komendant podziękował przedstawicielom wszystkich władz samorządowych i instytucjom za codzienną współpracę i wspólny wysiłek na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu polickiego. Praca policjantów z powiatu polickiego została pozytywnie oceniona również przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mgr Marka Jasztala.

24 stycznia, na placu budowy hospicjum stacjonarnego w Tanowie brałem udział w uroczystości zawieszenia wiechy, ważnego etapu każdej budowy, czyli położenia ostatniego elementu konstrukcji dachu.  Zakończenie całej inwestycji planowane jest na koniec 2018 roku. Przedsięwzięcie, którego koszt całkowity wyniesie ponad 5,7 mln zł, zostało wsparte unijną dotacją Urzędu Marszałkowskiego w wysokości blisko 4 mln zł. W 2017 r. Gmina Police wsparła budowę kwotą 100.000 zł. Hospicjum mieścić się będzie w dawnym budynku mieszkalnym i świadczyć ma pomoc w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej. Do dyspozycji podopiecznych oddanie zostanie 19 łóżek, zaplecze medyczne, sanitarne i kuchenne. Nad całością przedsięwzięcia czuwa polickie Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów. To ono docelowo zapewni zasoby techniczne, kadrowe i wiedzę pozwalającą funkcjonować nowej placówce.

Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Gminy Police, Powiatu Polickiego, Miejskiego Ośrodka Kultury, NSZZ Solidarność oraz duszpasterze. W czasie spotkania omawiano inicjatywy, które zostaną podjęte w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Będę państwa o nich informował w kolejnych sprawozdaniach.

W dniu dzisiejszym na sesji Rady Miasta Szczecin przedstawiana będzie uchwała, która ma na celu zwolnienie z opłat za komunikację miejską uczniów szkół podstawowych. Jednocześnie informuję, że w okresie międzysesyjnym radny Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI Grzegorz Ufniarz złożył interpelację dotyczącą zwolnienia z opłat tych dzieci z gminy Police. W przypadku przyjęcia uchwały przez radnych Szczecina Gmina Police przystąpi do tego programu. Dzięki temu wszystkie dzieci do czasu ukończenia szkoły podstawowej będą korzystać z komunikacji miejskiej za darmo.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Informuję Wysoką Radę, że w ubiegłym roku, to jest od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 r. Gmina Police wydała 11 decyzji administracyjnych, którymi ustalono jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego. Łączna kwota tych opłat to 40.440 zł. Wydano także jedną decyzję na żądanie właściciela nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego przed jej zbyciem.