24 stycznia, na placu budowy hospicjum stacjonarnego w Tanowie odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy, ważnego etapu każdej budowy, czyli położenia ostatniego elementu konstrukcji dachu.  Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2018 roku. Przedsięwzięcie, którego koszt całkowity wyniesie ponad 5,7 mln zł, zostało wsparte unijną dotacją Urzędu Marszałkowskiego w wysokości blisko 4 mln zł.

- Hospicjum to takie miejsce, gdzie żaden z nas nie chciałby się znaleźć ale każdy może. To takie miejsce gdzie ludzie o szczególnych potrzebach spotykają ludzi o takiej szczególnej wrażliwości - mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Hospicjum mieścić się będzie w dawnym budynku mieszkalnym i świadczyć ma pomoc w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej. Do dyspozycji podopiecznych oddanie zostanie 19 łóżek, zaplecze medyczne, sanitarne i kuchenne. Placówka stanie się również miejscem spotkań wspólnoty ludzi czynnie działających w ruchu hospicyjnym, bowiem prowadzić będzie działalność informacyjną i szkoleniową  dla rodzin chorych.

- Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do budowy hospicjum. Dziękuję również społeczności Tanowa, która wyraziła zgodę i Radzie Miejskiej w Policach, Radzie Powiatu Polickiego, Radzie Gminy Dobra, za to że podjęli inicjatywę, że zrobili ten fundament finansowy, który rozpoczął finansowanie budowy. To jest sukces nas wszystkich, którzy się do tego przyczynili - mówił Burmistrz Polic Władysław Diakun.

Nad całością przedsięwzięcia czuwa polickie Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów. To ono docelowo zapewni zasoby techniczne, kadrowe i wiedzę pozwalającą funkcjonować nowej placówce.