Ruszył nabór wniosków na inicjatywy kulturotwórcze w ramach konkursu „Fabryka Pomysłów“ realizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Policach.

Konkurs dotyczy projektów mieszkańców Gminy Police, które będą realizowane w terminie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Wniosek na inicjatywę mogą złożyć grupy formalne (organizacje pozarządowe, koła Gospodyń Wiejskich, grupy sołeckie, itp.), grupy nieformalne (min. 3 osoby, w tym jedna pełnoletnia) oraz osoby indywidualne. Każdy autor może zgłosić jeden przygotowany przez siebie projekt. W roku 2018 dodatkowo punktowane będą projekty związane z 100 rocznicą Święta Niepodległości.

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć osobiście do dnia 01 marca 2018 r. w siedzibie Organizatora, czyli w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.

Całkowita pula programu wynosi 10 000 zł na 2 do 3 inicjatyw.  Na jedną inicjatywę można otrzymać maksymalnie 5 000 zł. W szczególnych przypadkach Komisja Oceniająca może podjąć decyzję o zwiększeniu, bądź zmniejszeniu dofinansowania.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy w regulaminie na stronie www.mokpolice.pl.

Justyna Celary/ Koordynator programu dotacyjnego