23 stycznia w auli Komendy Powiatowej Policji w Policach odbyła się odprawa podsumowująca działania podejmowane przez policjantów powiatu polickiego w 2017 roku.

Odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Policach insp. Mariusz Bajor, który zaprezentował wyniki pracy polickiej policji za ubiegły rok. Oprócz podania wyników w liczbach - zatrzymanych nietrzeźwych kierujących, sprawców innych przestępstw, osób poszukiwanych listami gończymi komendant wspomniał także o niewymiernym czynniku mającym wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu jakim były działania prewencyjne i profilaktyczne.

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego polickiej jednostki przez cały rok prowadzili szereg działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu. Spotkania z dziećmi, młodzieżą, seniorami, spotkania środowiskowe z mieszkańcami, konsultacje społeczne oraz debaty, których łącznie było ponad 600 - to stałe elementy pracy funkcjonariuszy w zakresie profilaktyki.

W trakcie wystąpienia Komendant podziękował przedstawicielom wszystkich władz samorządowych i instytucjom za codzienną współpracę z jednostką. Dziękował wszystkim uczestnikom odprawy za współpracę i wspólny wysiłek na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu polickiego.

Praca policjantów z powiatu polickiego została pozytywnie oceniona również przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mgr Marka Jasztala. Podsumowując pracę i wyniki osiągnięte w ubiegłym roku podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za zaangażowanie i pracę na dobrym poziomie oraz przedstawił główne kierunki pracy na 2018 rok.

W odprawie udział wzięli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie – mgr Marek Jasztal, Przewodniczący Rady Powiatu Polickiego – Cezary Arciszewski, Wicestarosta Powiatu Polickiego – Mariusz Sarnecki, Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej Szczecin – Zachód - Michał Misior, Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Policach – kpt. Piotr Maciejczyk, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Szczecinie – mjr Zbigniew Pałka, Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież - Antoni Michnowicz, Wójt Gminy Dobra – Teresa Dera, Burmistrz Polic- Władysław Diakun, Burmistrz Nowego Warpna – Władysław Kiraga, Przewodniczący Rady Gminy Kołbaskowo – Zbigniew Szczuplak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach – Witold Król, Komendant Straży Gminnej w Kołbaskowie – Łukasz Galczewski, Komendant Straży Gminnej w Dobrej – Andrzej Budzyński, Komendant Straży Miejskiej w Policach – Ryszard Szremski, Komendant Posterunku Straży Leśnej – Piotr Bartoszewski, Wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów Zarządu Wojewódzkiego – asp. sztab. Leszek Kamiński, Przewodnicząca NSZZ Pracowników Policji Zarządu Wojewódzkiego – Bożena Cichorska, Przewodnicząca NSZZ Policjantów Zarządu Terenowego – st. asp. Jolanta Szalińska, Przewodnicząca NSZZ Pracowników Policji Zarządu Terenowego – Iwona Kuderska, a także policjantki, policjanci oraz pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Policach.