Zbliża się okres rozliczeń podatkowych, każdy z nas do 30 kwietnia musi złożyć deklarację PIT. Wykorzystajmy szansę i wesprzyjmy organizacje pożytku publicznego - szczególnie te, które działają na rzecz mieszkańców naszej gminy. Wykorzystajmy możliwość, jaką stwarzają nam przepisy prawa i wesprzyjmy organizacje pożytku publicznego 1% naszego podatku.

Organizacje pożytku publicznego to przede wszystkim stowarzyszenia i fundacje, które prowadzą działalność na rzecz ogółu społeczeństwa lub grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną. Są to na przykład organizacje działające na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, starszych, bezdomnych, otaczające opieką dzieci, wspierające ekologię, roztaczające opiekę nad zwierzętami. Mogą to być także stowarzyszenia i kluby sportowe. Wszystkie te organizacje działają po to, aby poprawić jakość naszego życia. Ludzie skupieni w tych organizacjach to najczęściej społecznicy i wolontariusze, którzy za trud swojej pracy, poświęconej na rzecz innych, nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

My, jako podatnicy, możemy pomóc organizacjom pożytku publicznego, przekazując na ich rzecz 1% naszego podatku dochodowego.

Włączając się w „akcję 1%” możemy sami zdecydować o przeznaczeniu części naszego podatku. Zostawmy „1 mały wielki procent” w naszej gminie. U nas również działają organizacje pożytku publicznego. Pomagając im, pomożemy naszym najbliższym – rodzinom, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom i sobie samym, gdyż pieniądze pochodzące z naszych podatków zostaną wydane w naszej gminie. Poniżej znajdują się dane wszystkich organizacji działających na terenie naszej gminy uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 rok:

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW
Nr KRS: 0000161200

STOWARZYSZENIE "LIONS KLUB" W POLICACH
Nr KRS: 0000206385

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W POLICACH
Nr KRS: 0000218397

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AMICUS"
Nr KRS: 0000224754

POLICKIE TOWARZYSTWO STRZELECKIE I MIŁOŚNIKÓW BRONI DAWNEJ "GRAJCAR"
Nr KRS: 0000228778

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI POLICKIEJ "SKARB"
Nr KRS: 0000255565

STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KLUB IM. H. DUNANT`A W POLICACH
Nr KRS: 0000326250

STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE "549"
Nr KRS: 0000499686