Szanowni Państwo!

W przyszłym tygodniu Wykonawca robót, firma ENERGOPOL-SZCZECIN S.A. rozpoczyna przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach.

Zły stan techniczny tego obiektu już kilka lat temu wymusił na nas konieczność ograniczenia obciążenia wiaduktu i wprowadzenia na nim ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną. Jednocześnie rozpoczęliśmy starania o pozyskanie zewnętrznych żródeł współfinansowania wzmocnienia i rozbudowy wiaduktu. Nasze starania zakończyły się sukcesem i dziś możemy przystąpić do przebudowy obiektu.

Niestety zakres i charakter koniecznych do wykonania robót budowlanych wymusza na nas konieczność zamknięcia wiaduktu dla ruchu na czas realizacji robót. W czwartek 11.01.2018r. Wykonawca robót wprowadzi zatwierdzoną czasową organizację ruchu i do sierpnia 2018r. wiadukt będzie nieprzejezdny. Uczestnicy ruchu drogowego będą zmuszeni w tym okresie korzystać z objazdów ul. Jasienicką i ul. Piotra i Pawła.

Zdaję sobie sprawę, że dla wielu z Państwa oraz dla przedsiębiorstw na co dzień korzystających z możliwości przejazdu wiaduktem będzie to znaczne utrudnienie. Jest to jednak koszt, który musimy ponieść dla zapewnienia wieloletniego, bezpiecznego funkcjonowania tego obiektu.

Przepraszam Państwa za te utrudnienia prosząc jednocześnie o cierpliwość i wyrozumiałość.

Burmistrz Polic

Władysław Diakun