Do 40 rodzin, w tym seniorów i rodziców samotnie wychowujących dzieci, dotarły dary w ramach Polickiej Paczki. Akcję wsparli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach a także sportowcy z polickich klubów. Finał akcji odbył się 14 grudnia w filii SP 1.

Informacje o osobach, rodzinach potrzebujących pomocy pozyskano m.in. z SM ODRA, od sołtysów, dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Policach a także Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Policach.

19 grudnia w filli SP 1 odbyło się pakowanie paczek dla potrzebujących.

 

Organizatorzy Polickiej Paczki pragną podziękować za wsparcie i pomoc:

Mieszkańcom Polic

Burmistrzowi Polic Władysławowi Diakunowi

Marlenie Momot wraz z Klasą Wolontariatu

Dyrekcji, kadrze pedagogicznej i uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach

Zarządowi, kadrze i zawodniczkom KPS Chemik Police S.A.

Pracownikom Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Pracownikom Grupy Azoty Police Serwis

Członkom MOZ NSZZ Solidarność Z. Ch. Police S.A.

Zarządowi Stowarzyszenia Klub Biegowy „Dzik”,

Zarządowi, zawodnikom Atletycznego Klubu Sportowego „Promień” Police

Zarządowi, zawodników Klubu Piłkarskiego "Chemik" Police

Zarządowi i sportowcom Uczniowskiego Klub Lekkoatletycznego "Ósemka" Police