P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z dniami wolnymi przypadającymi w okresie 25-26 grudnia 2017 r. oraz 1 stycznia 2018 r. modyfikacji ulegają terminy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Wykaz zmian wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej:

  • 23.12. (sobota) odbędzie się dodatkowy wywóz odpadów z zabudowy wielorodzinnej, który planowo wypada na 25.12. (poniedziałek)
  • Na 27.12. (środa) zostaje przesunięty wywóz odpadów z dnia 25.12. (poniedziałek) oraz 26.12. (wtorek)
  • Odpady, które wg harmonogramu powinny być wywiezione 27.12. (środa), 28.12. (czwartek) i 29.12. (piątek), zostaną odebrane z jednodniowym opóźnieniem.
  • 2.01. (wtorek) odbędzie się wywóz odpadów z dnia 1.01. (poniedziałek) oraz z dnia bieżącego tj. 2.01. (wtorek)
  • Od dnia 3.01. (środa) wywóz odpadów odbędzie się planowo, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Wykaz zmian wywozu segregowanych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej.

  • 22.12. (piątek) odbędzie się dodatkowy wywóz papieru
  • Na 27.12. ( środa) zostaje przesunięty wywóz papieru z 25.12. (poniedziałek) oraz wywóz odpadów bio z 26.12. (wtorek)
  • 2.01. (wtorek) odbędzie się wywóz papieru z dnia 1.01. (poniedziałek) oraz bieżący wywóz odpadów bio.
  • Pozostałe odpady segregowane w tygodniu od 25-31.12 będą odbierane z dwudniowym opóźnieniem, natomiast w tygodniu od 1-7.01. z jednodniowym opóźnieniem.

fot. Trans-net.pl