W środę, 6 grudnia uroczyście otwarty został przebudowany wiadukt drogowy przy ul. Asfaltowej w Policach – Mścięcinie. Modernizację wiaduktu realizowaną przez Powiat Policki kwotą 1,5 mln złotych wsparła Gmina Police.

Burmistrz Polic złożył podziękowania za zaangażowanie w tę inwestycję wszystkim tym, którzy aktywnie włączyli się w modernizację wiaduktu drogowego.

- Zmodernizowany wiadukt ma strategiczne znaczenie nie tylko dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., którędy to transportowane są surowce do Spółki, a produkty w odwrotnym kierunku, ale również ma ogromne znaczenie dla naszego miasta. To właśnie z tego wiaduktu korzystają policzanie jadąc w kierunku Szczecina prywatnym transportem lub komunikacją miejską na liniach 101 i 107 – powiedział Władysław Diakun, burmistrz Polic.

To pierwszy etap realizacji przebudowy połączenia drogowego Police - Szczecin. W ramach zrealizowanej inwestycji zniesione zostało ograniczenie tonażowe do 30 ton, poszerzona została konstrukcja, w celu umiejscowienia na wiadukcie ścieżki rowerowej. W ramach inwestycji przebudowane zostały również dojazdy do wiaduktu po obu jego stronach na łącznej długości 130 m.

Przebudowa wiaduktu kosztowała dokładnie 4,66 mln zł, z czego 1,66 mln zł pochodził ze środków Budżetu Państwa, 1,5 mln zł z budżetu Gminy Police, a 500 tys. zł od Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Pozostały milion złotych pochodził z budżetu Powiatu Polickiego. Inwestorem wiodącym był Powiat Policki.