5 grudnia 1867 r. w Zułowie urodził się Józef Piłsudski - polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu, twórca Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, kierownik Komisji Wojskowej i Tymczasowej Rady Stanu, a od 11 listopada 1918 naczelny wódz Armii Polskiej. W latach 1918–1922 J. Piłsudski był Naczelnikiem Państwa i pierwszym marszałkiem Polski. Był również przywódcą obozu sanacji po przewrocie majowym a także dwukrotnie premierem Polski (1926–1928 i 1930). Wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP.

W 150 rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego, w parku Solidarności pod kamieniem upamiętniającym pierwszego marszałka Polski kwiaty złożyli przedstawiciele władz samorządowych - gminy i powiatu. Zapalono również znicze pod kamieniami poświęconymi Lechowi Kaczyńskiemu i Ryszardowi Kaczorowskiemu.