za okres od 24 października do 28 listopada 2017 roku.

Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

Na początku dwie smutne wiadomości:

28 października zmarł Zbigniew Koźlarek, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach sp. z o.o. którym kierował od 2010 roku. Wieloletni pracownik Z. Ch. Police. Miał 64 lata. Podczas plenarnych sesji Rady Miejskie był tu razem z nami. Pogrzeb odbył się w sobotę, 4 listopada, w jego rodzinnej miejscowości, w Przeźmierowie w Gminie Tarnowo Podgórne na ziemi wielkopolskiej. W pogrzebie udział wzięli: Pani Zofia Hlek – radna Rady Miejskiej w Policach, Pani Kamilla Turzyńska – naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej, Pani Iwona Kochman – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Pan Witold Król – przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Ryszard Szremski- Komendant Straży Miejskiej, Pan Jarosław Królak – Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Gryf XXI i moja skromna osoba. Była również delegacja Grupy Azoty Z.Ch. Police SA i załoga Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Powiat policki reprezentował Pan Andrzej Bednarek – starosta policki i Pan Cezary Arciszewski – przewodniczący rady Powiatu Polickiego. Dziękuję wszystkim za udział w pogrzebie. Cześć jego pamięci!

19 listopada w wieku 80 lat zmarł Stanisław Orłowski radny Rady Miejskiej w Policach I i II kadencji w latach 1990 – 1998, członek zarządu Gminy Police, kancelerz Uniwersytetu Szczecińskiego, szafarz nadzwyczajny Komunii Świętej. Włożył duże zasługi w porządkowanie księgozbiorów bibliotecznych w Policach. Pogrzeb odbył się w sobotę 25 listopada. W pogrzebie udział wzięli radni Rady Miejskiej w Policach z przewodniczącym panem Witoldem Królem, pracownicy Urzędu Miejskiego w Policach oraz placówek oświatowych, Pan Starosta Andrzej Bednarek, oraz Przewodniczący Rady Powiatu Polickiego Cezary Arciszewski i Radni Powiatu Cześć jego pamięci!

Z inicjatywy stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Gryf XXI zostanie odprawiona msza święta za duszę ś.p. Zbigniewa Koźlarka jutro (w środę 29 listopada) o godz. 18.00 w kościele pw. Świętego Kazimierza Królewicza w Policach na którą wszystkich serdecznie zapraszam. (MINUTA CISZY ? )

Panie Przewdoniczący proszę Wysoką Radę i zaproszonych gości o powstanie i uczczenie minutą ciszy świętej pamięci Zbigniewa Koźlarka i świętej pamięci Stanisława Orłowskiego.

W czwartek, 23 listopada podpisałem umowę z wykonawcą inwestycji pn. Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach firmą ENERGOPOL - SZCZECIN S.A. Gmina Police o pozyskanie środków na realizację tej inwestycji zabiegała od kilku lat. Dzięki pozytywnej decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego przebudowa wiaduktu będzie dofinansowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w wysokości 4 430.622,21 zł. Dodatkowo firma Kemipol sp. z o.o. dofinansuje wkład własny w realizację zadania kwotą 320 tysięcy. Całkowita kwota kontraktu wyniesie 6 779 049,23 zł. brutto z czego 2.028.427,02 zostanie pokryte z budżetu Gminy Police. Pragnę podziękować Wydziałowi Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Pani Anecie Soprych Kuśnierz.

Wiadukt w ciągu ulicy Kuźnickiej ma strategiczne znaczenie dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych w Policach. Przedmiotem projektu jest przebudowa wiaduktu o długości 176 mb polegająca na podwyższeniu nośności do 40 t oraz poprawie bezpieczeństwa na wiadukcie i dojazdach.

Prace trwać będą do 17 sierpnia 2018 roku. Do czasu zakończenia realizacji wyznaczony zostanie objazd.

20 listopada br. odbył się przetarg ustny nieograniczogy na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerami działek 643/1, 642 o łącznej powierzchni 576 m2 położonej przy ul. Piastów 45. Do przetargu przystąpił jeden oferent. Osób niedopuszczonych nie było. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła  120 000,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu wyniosą 121 200,00 zł. Przetarg wygrała spółka IRIS-BUD Sp. z o.o.

31 października przywrócony został obustronny ruch na remontowanym wiadukcie przy ul. Asfaltowej w Policach, osiedle Mścięcino. To pierwszy etap przebudowy drogi Police – Szczecin, którą realizują wspólnie Powiat Policki i Gmina Miasto Szczecin. Gmina Police wsparła inwestycję kwotą 1,5 miliona złotych.

Z dniem 1 listopada podpisałem, jako kontynuację, umowę z Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „Trans-Net” SA na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Cena i pozostałe warunki pozostały takie same, jakie obowiązywały do tej pory. Umowa obowiązywać będzie do końca grudnia 2018 roku. Dla mieszkańców nie oznacza ona żadnych zmian.

3 listopada został odebrany i przekazany do eksploatacji odnowiony i zmodernizowany plac zabaw w Parku Staromiejskim, wybudowany w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. Projekt zajął piąte miejsce, uzyskując łącznie 200 głosów. Zgodnie z wnioskiem mieszkańców - na placu wymienione zostały urządzenia zabawowe i wykonana bezpieczna nawierzchnia. Całość kosztowała 160 tys. zł.

6 listopada, na wniosek pasażerów, został zmieniony rozkład jazdy autobusów linii 101 w dni powszednie. W wyznaczonych godzinach zostały wprowadzone kursy ulicami: Piotra i Pawła oraz Brzozową. Przystanek „Police Piotra i Pawła” zlokalizowany został na ul. Brzozowej. Dodatkowo na linii autobusowej 111 została wprowadzona korekta trasy, która polega na przesunięciu obecnego przystanku „Police Piotra i Pawła” na ul. Brzozową.

10 listopada odbyła się uroczystość odsłonięcia Skwerów Pamięci w Parku Solidarności w Policach. Z inicjatywy Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Z.Ch. „Police” z panem Przewodniczącym Krzysztofem Zielińskim na czele, powstały trzy obeliski ku czci wielkich Polaków: Marszałka Józefa Piłsudskiego, prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego, Honorowego Obywatela Gminy Police. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz kraju: minister Halina Szymańska, szefowa Kancelarii Prezydenta RP, poseł Artur Szałabawka, reprezentujący Marszałka Sejmu RP, poseł Leszek Dobrzyński, wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski, reprezentujący Radę Ministrów, a także przedstawiciele władz samorządowych. Gospodarzem wydarzenia był Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego z przewodniczącym Mieczysławem Jurkiem na czele oraz „Solidarność” Z.Ch. „Police”. Uroczystej, koncelebrowanej mszy św. przewodniczył, a następnie poświęcił skwery pamięci, Jego Ekscelencja ks. bp Henryk Wejman. Dziękuję ludziom „Solidarności” za inicjatywę, organizatorom uroczystości za jej profesjonalne i godne przygotowanie prezesowi Trans-Netu Panu Adamowi Pacholikowi, Wydziałowi Promocji i Współpracy Zagranicznej, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury oraz wszystkim za udział w tym wydarzeniu. Mam nadzieję, że to miejsce stanie się dla mieszkańców swoistym podręcznikiem historii o charakterze patriotycznym i edukacyjnym.

Gmina Police w porozumieniu z Powiatem Polickim wykonała zadanie pn. "Budowa dodatkowych punktów świetlnych przy przejściach dla pieszych na terenie Polic" W wyniku realizacji zadania wykonano dodatkowe naświetlacze przejść dla pieszych w technologii LED o asymetrycznym rozsyle światła na ośmiu przejściach dla pieszych na terenie Polic. Łączny koszt zadania wyniósł 159.900 zł

11 listopada, jak co roku, z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbył się koncert Śpiewnik Patriotyczny „Ułani, ułani” w Miejskim Ośrodku Kultury. Jest to niepowtarzalne wydarzenie, bowiem wykonawcami są nie tylko artyści na scenie, ale też publiczność na widowni. Wspólne śpiewanie pozwala głębiej przeżywać ten dzień i lepiej rozumieć słowa pieśni, które opowiadają o ofiarnej walce naszych przodków za niepodległą Ojczyznę. Ponadto MOK zorganizował dodatkowy koncert, adresowany do rodzin z dziećmi. Z okazji święta 11 Listopada odbyła się także uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny, z udziałem pocztów sztandarowych oraz władz gminnych i powiatowych. Dziękuję organizatorom tych wydarzeń za włożony wysiłek, a wszystkim uczestnikom za obecność i godne przeżywanie tego święta.

13 listopada 2017r., odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy, Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” oraz Rady Osiedla nr 7 w sprawie budowy nowoczesnego placu zabaw przy ul. Roweckiego. W trakcie spotkania uzgodniono, że następnym krokiem będzie podpisanie listu intencyjnego. Do pokonania będą jeszcze przeszkody formalne. Aby Gmina mogła przystąpić do tej inicjatywy trzeba uregulować kwestię własności działki. Decyzję będzie musiało podjąć Walne Zgromadzenie SM Chemik. Inwestycja ma być współfinansowana przez Gminę i Spółdzielnię. Podczas spotkania Radny Rady Miejskiej w Policach Marcin Michalak zgłosił propozycję współpracy pomiędzy SM „Chemik” i Gminą dotyczącą budowy parkingu przy ulicy Wróblewskiego. W tej i innych kwestiach, dotyczących wspólnych działań w tym rejonie miasta, odbędzie się odrębne spotkanie w terminie uzgodnionym przez obydwie strony. 

14 listopada mój zastępca Burmistrz Maciej Greinert wraz z naczelnikiem Wydziału Gospodarki Odpadami Anną Zielińską odbyli spotkania ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Odra”, Spółdzielnią Mieszkaniową „Chemik” oraz Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Tematem spotkania były problemy z segregacją odpadów w zabudowie wielorodzinnej. Przedstawiciele Urzędu poinformowali o wprowadzeniu od 1 stycznia 2018 roku programu „żółta kartka”. W ramach tego programu pracownicy firmy odbierającej odpady będą znakowali pojemniki, w których stwierdzone zostaną rażące przykłady braku segregacji.

21 listopada przypadał Dzień Pracownika Socjalnego. Z okazji ich święta - serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom OPS z panią dyrektor Martą Tokarski na czele za troskę o mieszkańców i składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, sił i osiągania oczekiwanych efektów pracy.

Od 1 stycznia zmieniają się zasady finansowania pobytu osób bezdomnych w schroniskach. Do tej pory wszelkie koszty pobytu pokrywane były ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej. Zgodnie z nowymi zasadami od nowego roku schronisko będzie finansowane w postaci dotacji celowej przekazywanej organizacji pozarządowej. Zmiany te wprowadzane są w związku z wydanymi nowymi wytycznymi rządowymi. Czynimy starania aby na schronisko dla osób bezdomnych adaptować budynek po Ochotniczym Hufcu Pracy przy ul. Fabrycznej 21.

24 listopada oficjalnie otwarto halę sportową przy ulicy Siedleckiej w Policach po przebudowie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 9 317 282,99 zł. Otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Sportu w wysokości 2 mln zł, a ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2.771.458,87 zł. Gmina Police sfinansowała zadanie w prawie 50% tj 4,5 mln zł. W ramach inwestycji przebudowano obiekt o powierzchni 2000 m2 z czego ponad 1100 m2 to sala gimnastyczna, prawie 200 metrów sala dla ciężarowców. Dodatkowo wykonano zaplecze sanitarno–higieniczne, szatnie, galerię, trybuny, magazyny, ciągi komunikacyjne, wymieniono instalację wewnętrzną. Ze środków RPO wykonano termomodernizację hali, wymieniono oświetlenie i ogrzewanie.

26 listopada w hali widowiskowo sportowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza odbył się Dzień Seniora organizowany przez powiat policki. W trakcie wydarzenia podpisałem deklarację współpracy z powiatem polickim w zakresie utworzenia Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach.

26 listopada 1919 roku w Białymstoku urodził się Ryszard Kaczorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie w latach 1989–1990, Honorowy Obywatel Polic. Z tej okazji w Parku Solidarności, przy obelisku poświęconym Ryszardowi Kaczorowskiemu, w 98. rocznicę urodzin, razem z przewodniczącym Rady Miejskiej Witoldem Królem, Przewodniczącym Rady Powiatu Cezarym Arciszewskim i starostą polickim Andrzejem Bednarkiem złożyliśmy kwiaty.

Pragnę poinformować Wysoką Radę, że od dnia 17.11.2017r. obowiązki Prezesa Zarządu w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. pełni Pan Rafał Zieliński

Serdecznie zapraszam mieszkańców na policką premierę filmu Pogodna ballada o Olku Dobie - HAPPY OLO oraz wystawę fotografii z Trzeciej Wyprawy przez Atlantyk. Zapraszamy 12 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 do Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. Od wczoraj można odbierać bezpłatne bilety w recepcji Miejskiego Ośrodka Kultury.