Burmistrz Polic Władysław Diakun w czwartek, 23 listopada w Urzędzie Miejskim w Policach parafował umowę z firmą Energopol Szczecin S.A. na remont wiaduktu wzdłuż ul. Kuźnickiej w Policach.

Wartość inwestycji wyniesie dokładnie 6 779 049,23 złotych brutto. Środki na ten cel pochodzić będą z budżetu Gminy Police, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Województwa Zachodniopomorskiego oraz firmy Kemipol sp. z o.o., która przekaże na ten cel 320 tysięcy złotych. Termin ukończenia prac zgodnie z podpisaną umową wyznaczony został na 17 sierpnia 2018 roku.

Wiadukt w ciągu ulicy Kuźnickiej ma strategiczne znaczenie dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych w Policach. To jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych w celu poprawy warunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej, poprawy połączeń pomiędzy centrami logistycznymi, towarowymi, kolejowymi a Portem Polickim. Przedsięwzięcie jest bardzo ważne z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa w ruchu towarowym i osobowym.

Na czas remontu wiadukt zostanie całkowicie wyłączony z ruchu i wyznaczony zostanie objazd, który prowadził będzie przez ul. Piotra i Pawła.