W czwartek, 23 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Policach, dojdzie do podpisania umowy z wykonawcą inwestycji pn. Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach firmą ENERGOPOL - SZCZECIN S.A. Gmina Police o pozyskanie środków na realizację tej inwestycji zabiegała od kilku lat. Dzięki pozytywnej decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego przebudowa wiaduktu będzie dofinansowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ale nie tylko. Kemipol sp. z o.o. dofinansuje wkład własny w realizację zadania kwotą 320 tysięcy. Kwota kontraktu wyniesie 6 779 049,23 zł. brutto.

Wiadukt w ciągu ulicy Kuźnickiej ma strategiczne znaczenie dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych w Policach. To jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych w celu poprawy warunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej, poprawy połączeń pomiędzy centrami logistycznymi, towarowymi, kolejowymi a Portem Polickim. Przedsięwzięcie jest bardzo ważne z punktu widzenia poprawy  bezpieczeństwa w ruchu towarowym i osobowym.

Przebudowa obiektu polegać będzie na podwyższeniu nośności do 40 t przez wzmocnienie konstrukcji oraz poprawie bezpieczeństwa na wiadukcie i dojazdach.

Wiadukt jest w złym stanie technicznym. Wprowadzony jest ruch wahadłowy i ograniczenie nośności do 30 ton co znacznie utrudnia podmiotom gospodarczym codzienną pracę . Obiekt obsługuje dziennie ok 170 samochodów ciężarowych TIR.

Prace trwać będą do  sierpnia 2018  roku. Do czasu zakończenia realizacji wyznaczony zostanie objazd.

Kilka lat temu Gmina Police zrealizowała przedsięwzięcie przebudowy wiaduktu w ciągu ulicy Piotra i Pawła w Policach. W miarę możliwości przebudowywana i umacniana jest nawierzchnia dróg w obszarze przemysłowym Polic.

fot. Google Maps