Czy przy ulicy Roweckiego w Policach, na miejscu starego powstanie nowy, nowocześnie wyposażony  plac zabaw i rekreacji?  W Urzędzie Miejskim w Policach, w poniedziałek 13 listopada 2017r., rozmawiali na ten temat przedstawiciele  samorządu  Gminy Police, Zarządu i Rady Nadzorczej  Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” oraz Rady Osiedla nr 7. Wszystkie strony są zgodne, że taki plac jest mieszkańcom potrzebny. Dlatego następnym krokiem będzie podpisanie listu intencyjnego.

Do pokonania będą jeszcze przeszkody formalne. Aby Gmina mogła przystąpić do tej inicjatywy trzeba uregulować kwestię własności działki. Decyzję będzie musiało podjąć Walne Zgromadzeni SM Chemik, które odbędzie się dopiero w czerwcu 2018 r. Nikt jednak nie ma wątpliwości, że nowe, atrakcyjne miejsce zabaw dla dzieci i relaksu dla dorosłych jest na osiedlu oczekiwane. Trudno więc sobie wyobrazić, że Walne Zgromadzenie nie będzie przychylne temu przedsięwzięciu. Inwestycja ma być współfinansowana przez Gminę i Spółdzielnię. Burmistrz Polic Władysław Diakun ocenia, że widzi możliwość jej realizacji w 2019 roku.

Podczas spotkania padła jeszcze jedna propozycja współpracy pomiędzy SM „Chemik” i Gminą. Radny Rady Miejskiej w Policach Marcin Michalak (WS „Gryf XXI”) zgłosił pomysł budowy parkingu przy ulicy Wróblewskiego. W tej i innych kwestiach, dotyczących wspólnych działań w tym rejonie miasta, ma się odbyć specjalne spotkanie.