16 października przy pomniku Jana Pawła II w Policach odbyło się spotkanie modlitewne z okazji 39. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.

Spotkaniu przewodniczył proboszcz parafii pw. św. Kazimierza w Policach - ks. kan. Waldemar Gasztkowski.

Policzanie w dalszym ciągu pamiętają o papieżu Polaku i chętnie biorą udział w uroczystościach upamiętniających pamięć Jana Pawła II.

Kwiaty pod pomnikiem złożyli Andrzej Bednarek - starosta policki,Maciej Greinert - zastępca burmistrza Polic oraz Wiesław Gaweł, radny Rady Miejskiej w Policach.

Karol Wojtyła został wybrany papieżem 16 października 1978 roku. 16 października został ustanowiony świętem przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2005 roku. To hołd oddany największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory.