13 października br. zakończyło się głosowanie na zgłoszone i zweryfikowane projekty do budżetu obywatelskiego na rok 2018. Zgodnie z regulaminem, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 130/2017 Burmistrza Polic z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok, na realizację budżetu obywatelskiego przeznacza się kwotę do 1.000.000 zł. Z tej kwoty przeznacza się kwotę 750.000 zł na realizację zadań na terenie miasta Police oraz kwotę 250.000 zł na realizację zadań na terenie sołectw w gminie Police.

Mieszkańcy Polic mogli oddać swój głos na dowolną ilość z 16 projektów – 10 wniosków z terenu miasta oraz 6 z terenu sołectw. W ciągu głosowania, które trwało od 25 września br., oddano łącznie 2647 kart (1432 karty w głosowaniu internetowym, 1207 kart w formie papierowej, 8 kart przesłano na adres e-mail), z czego 610 kart było nieważnych (niepotwierdzone głosy w formularzu internetowym, zduplikowane głosy, karty nieprawidłowo wysłane pocztą – kilka kart w jednej kopercie). Na kartach ważnych oddano łącznie 4028 głosów, co daje średnią 1,98 głosu na kartę.

Zgodnie z regulaminem ustalenie wyników głosowania polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą propozycję zadań na liście oraz ustaleniu dwóch odrębnych rankingów propozycji zadań w kolejności od zadania, które otrzymało największą ilość głosów.

Ranking projektów miejskich

Miejsce

Nr projektu na karcie

Tytuł projektu

Łączna ilość głosów

Wartość projektu w zł

1.

6

Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im M. Curie - Skłodowskiej w Policach

547

146 700,00

2.

5

Budowa grillowiska oraz miejsca wypoczynku na polanie rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8

323

300 000,00

3.

8

Policka plaża miejska

277

70 880,00

4.

13

Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach

246

320 000,00

5.

15

Police przyjazne dla psów - urządzenie dwóch wybiegów dla psów na terenie Polic

209

99 000,00

6.

2

Przyjazny zakątek na Starej Dąbrówce - urządzenie placu rekreacyjnego u zbiegu ulic Odrzańskiej, Bankowej i Robotniczej

201

600 000,00

7.

7

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie osiedla Jasienica

178

84 0000,00

8.

11

Doposażenie terenu rekreacyjnego na osiedlu Jasienica

176

21 500,00

9.

1

Wyposażenie terenu w urządzenia sportowe (Park Staromiejski)

149

33 499,70

10.

16

Wydanie książek pt. "Oni byli pierwsi" część I,II i III - autora Stefana Marszałka

63

38 500,00

 

Ranking projektów sołeckich

Miejsce

Nr projektu na karcie

Tytuł projektu

Łączna ilość głosów

Wartość projektu w zł

1.

12

Budowa wiaty z pomieszczeniem gospodarczym i zagospodarowaniem (Wieńkowo)

415

41 385,00

2.

10

Siłownia zewnętrzna na placu zabaw w Tatyni

401

40 420,90

3.

9

Kompleks rekreacyjny w miejscowości Drogoradz - budowa wiaty piknikowej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej

253

41 130,95

4.

4

Siłownia na świeżym powietrzu w Przęsocinie przy ul. Kościelnej dla mieszkańców wsi oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci

221

42 184,65

5.

3

Budowa oświetlenia przy ul. Dębowej w Tanowie

189

43 000,00

6.

14

Budowa wiaty piknikowej przy świetlicy w Uniemyślu

180

40 000,00