5 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyła się uroczystość z okazji inauguracji X roku akademickiego Polickie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Udział w uroczystościach wzięli przedstawiciele gminy Police w osobach: Władysława Diakuna - burmistrza Polic, Macieja Greinerta – wiceburmistrza Polic, Witolda Króla – przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach oraz radnych Rady Miejskiej w Policach.

Uroczystość uświetnił występ dzieci z Companii Baletowej działającej w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. W jej trakcie odbyło się także ślubowanie nowych członków, a także inauguracyjny wykład.

Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2008 roku. Jego słuchaczem może zostać każdy, kto zakończył działalność zawodową i pragnie żyć aktywnie. To doskonała okazja do dalszego rozwoju swoich zainteresowań. Zajęcia w Polickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku prowadzone są od października do czerwca.