W ostatnim dniu sierpnia, do polickiej zajezdni autobusowej, trafiły dwa nowe autobusy przegubowe Solaris Urbino 18, a 21 września dotarły pozostałe trzy autobusy solowe Solaris Urbino 12.

Tym samym udało się w pełni zrealizować dostawę pięciu autobusów jakie Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zakupiło w 2017 roku.

- Autobusy zostały kupione w ramach projektu „Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.2 Zrównoważona miltimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące skutki zmiany klimatu w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla SOM – mówi Grzegorz Ufniarz, kierownik przewozów w Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwie Komunacyjnym.

W ramach w/w projektu w ciągu trzech lat do Polic trafi 15 nowych autobusów.

Planowana, całkowita wartość projektu wyniesie 15.000.000 zł netto. Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. uzyska dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 10.050.000 zł.

Wkład własny do projektu, SPPK pokryje ze środków własnych oraz ze wsparcia, jakiego udzielili Spółce jej właściciele – Gmina Police i Gmina Miasto Szczecin, którzy dofinansowali SPPK w roku 2017 kwotą po 500 tysięcy złotych.

Projekt przewiduje, że każdego roku odbywać się będzie oddzielny przetarg na autobusy. W pierwszym przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Solaris Bus & Coach.

Przetarg na kolejnych 5 autobusów dostarczanych w roku 2018 został już ogłoszony.