25 września 2017 roku ruszała czwarta edycja "Czadowego konkursu". Wystarczy protokół przeglądu pieca, kotła grzewczego lub przeglądu /czyszczenia przewodów kominowych spalinowych, wentylacyjnych wykonanego w terminie od 1 stycznia 2017 r. by móc otrzymać za darmo czujkę dymu lub czadu. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i wzięcia udziału w konkursie.

REGULAMIN

 • 1 Informacje ogólne
 1. Organizatorami „Czadowego” konkursu są: Powiat Policki, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach (KP PSP Police).
 2. Celem konkursu jest:
  1. uświadomienie zagrożeń i kształtowanie bezpiecznych postaw wśród mieszkańców Powiatu Polickiego,
  2. ograniczenie ilości osób poszkodowanych związanych z niebezpieczeństwem powstania produktów niepełnego spalania,
  3. profilaktyka pożarowa obiektów mieszkalnych.
 3. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkujące na terenie Powiatu Polickiego (osoby fizyczne), które zlecą wykonanie przeglądu pieca gazowego lub przeglądu kominiarskiego przewodów spalinowych lub wentylacyjnych.
 • 2 Organizacja konkursu
 1. Konkurs ma charakter otwarty. Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane i oceniane w kolejności ich wpływania od  25 września 2017 r. aż do wyczerpania ilości czujek.
 2. Rejestracja uczestników konkursu odbywa się poprzez dostarczenie (skanu, kopii lub zdjęcia) niżej opisanych dokumentów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lub KP PSP Police ul. Tanowska 4A, 72-010 Police.
 3. Podstawą do wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie zgłoszenia wraz
  z protokołem przeglądu (kopia, skan, zdjęcie) pieca, kotła grzewczego lub przeglądu /czyszczenia przewodów kominowych spalinowych, wentylacyjnych wykonanego w terminie od 1 stycznia 2017 r.
 4. Wymaganiem koniecznym do przeglądu pieca gazowego musi być pozytywny wynik oraz przeprowadzenie go przez osobę posiadającą co najmniej uprawnienia SEP grupy 3 "Sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe".
 5. Wymaganiem koniecznym do "przeglądu kominiarskiego" musi być pozytywny przegląd przewodów spalinowych, wentylacyjnych lub protokół z okresowego czyszczenia przewodów spalinowych.
 6. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie KP PSP w Policach oraz na stronach straz.police.plw zakładce „Ogłoszenia”.
 7. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie z podaniem rodzaju czujki jaką chce otrzymać.
 8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
  • zaakceptowanie warunków regulaminu,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
  • wyrażenie zgody na umieszczenie na stronie internetowej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania osoby zgłaszającej.
  • 3 Zasady przyznawania nagród
 9. Organizatorzy przeznaczają do rozdysponowania czujki tlenku węgla (5CO, producent Kidde)  oraz czujki dymu (Micro  - I904EU, producent Kidde).
 10. Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję konkursową na podstawie następujących kryteriów:
  • spełnienia kryterium grupy docelowej,
  • ważności protokołu,
  • terminu zgłoszenia,
  • podpisania stosownego  formularza wraz ze wszystkimi oświadczeniami.
 11. Komisja konkursowa składać się będzie z trzech przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach.
 12. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna.
 13. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez e-mail (lub telefonicznie, jeśli uczestnik nie poda adresu e-mail) w przypadku dostarczenia drogą mailową formularza wraz protokołem. W przypadku dostarczenia osobistego dokumentów konkursowych, informacja o wygranej przekazana będzie niezwłocznie w miejscu dostarczenia.
 14. Czujki będą do odbioru w siedzibie KP PSP Police ul. Tanowska 4A w Policach, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Raz w miesiącu nieodebrane osobiście czujki będą doręczane przez funkcjonariusza KP PSP Police po telefonicznym uzgodnieniu terminu, pod adres podany w formularzu zgłoszenia, dokonana będzie jedna próba dostarczenia.
 • 4 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin dostępny jest na stronach straz.police.plw zakładce „Ogłoszenia”.
 2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komisja konkursowa.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin