W sobotę, 9 września na deptaku przy ul. Zamenhofa w Policach odbył się XI Piknik Organizacji Pozarządowych zorganizowany wspólnie przez Gminę Police oraz Powiat Policki. W pikniku udział wzięło ponad 20 organizacji z terenu powiatu polickiego.

Piknik był doskonałą okazją do poznania szerokiej oferty sektora organizacji pozarządowych. Był też okazją aby organizacje mogły pochwalić się swoim dorobkiem i osiągnięciami.

Ulokowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych na placu przy ul. Zamenhofa w Policach sprawiło, że z oferty organizacji skorzystała zdecydowanie większa liczba policzan, którzy mimo padającego deszczu chętnie wzięli udział w wydarzeniu.

Gminę Police reprezentowali burmistrz Polic Władysław Diaku oraz zastępca burmistrza Maciej Greinert.