SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA POLIC

za okres od 20 czerwca do 5 września 2017 roku

Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

Witam Wysoką Radę po wakacyjnej przerwie. W tym czasie wiele się działo. Oto najważniejsze wydarzenia.

 1. 21 czerwca odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. Jedną z uchwał Zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu zysku za rok 2016, w kwocie 974.296,95 zł, w całości na dywidendę dla Wspólników Spółki. Gminie Police przypadła kwota 149,35 zł.
 2. 23 czerwca odbyły się uroczystości z okazji 25-lecia Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej Trans-Net SA. W imieniu mieszkańców, wspólnie z panem Przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach Witoldem Królem, złożyliśmy panu prezesowi Adamowi Pacholikowi, gratulacje, podziękowania i najlepsze życzenia dla wszystkich pracowników Spółki.
 3. 30 czerwca podpisałem akt notarialny, na mocy którego została zawiązana spółka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach.
 4. 1 lipca weszły w życie nowe przepisy, dotyczące segregacji odpadów komunalnych. Ustawodawca ujednolicił kolorystykę pojemników dla całego kraju i wprowadził obowiązek segregacji odpadów organicznych. Służą do tego pojemniki brązowe. W naszej gminie niczego nie musieliśmy zmieniać, ponieważ zasady te stosujemy od wielu lat. Dziękuję mieszkańcom za segregowanie odpadów, ale proszę też o większą staranność, abyśmy mogli wspólnie osiągać cel, jakim jest ochrona środowiska naturalnego.
 5. 8 lipca w Trzebieży odbyła się impreza plenerowa „Złote Piaski” z Radiem Szczecin, zorganizowana przez Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Policach.
 6. 12 lipca przyjechała do Polic celem osiedlenie się trzyosobowa rodzina repatriantów polskiego pochodzenia z Kazachstanu. Pan Włodzimierz jest mechanikiem samochodowym, pani Anastazja studiowała w Polsce turystykę i rekreację. Mają półtoraroczną córeczkę Justynkę. Rodzina jest obecnie na etapie adaptacji w nowej Ojczyźnie. Przyjęcie tej rodziny przez Gminę jest realizacją uchwały Wysokiej Rady z 20 czerwca 2017r.
 7. 15 lipca uczestniczyłem w uroczystości 55-lecia Ogrodu Zoologicznego w Ueckermuende, który od wielu lat jest partnerem Gminy Police w różnych projektach i przedsięwzięciach. Zawdzięczmy mu in. realizację budowy Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.
 8. 16 lipca uczestniczyłem w uroczystościach z okazji 15-lecia Stowarzyszenia Ekologicznego „Łarpia” w Policach. Na ręce pana Wiesława Gawła, prezesa Stowarzyszenia i zarazem radnego Rady Miejskiej w Policach, złożyłem gratulacje, podziękowania za troskę o środowisko naturalne naszej gminy oraz najlepsze życzenia, które ponawiam korzystając z obecności pana Prezesa i radnego na dzisiejszej sesji.
 9. 17 lipca przyjechała do Polic na letni wypoczynek 29-cioosobowa grupa uczniów i trójka opiekunów z Edukacyjnego Kompleks im. Władimira Trusza w Nowym Rozdole na Ukrainie, Partnerskiego Miasta Polic. Goście zostali zakwaterowani w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Trzebieży. Logistyczną organizacją ich pobytu oraz przygotowaniem atrakcji zajęło się Gimnazjum nr 3 w Policach. Za wspaniałą opiekę nad grupą i osobiste zaangażowanie serdecznie dziękuję Dyrektorowi szkoły, panu Arturowi Zagórskiemu, oraz nauczycielce, pani Dorocie Zagórskiej - Moryś.
 10. 18 lipca podpisałem Umowę Partnerstwa  w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351”. Zgodnie z decyzją Wysokiej Rady z dnia 20 czerwca 2017 roku – Gmina Police przystępuje do tego przedsięwzięcia jako jeden z dziesięciu podmiotów. Szacunkowy koszt inwestycji to ponad 740 mln. zł. w tym koszt Gminy Police to 13,2 mln. zł.
 11. W dniach od 22 do 30 lipca trwały 53.Etapowe Regaty Turystyczne, organizowane przez Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski. Gmina Police była gospodarzem otwarcia i zakończenia tej imprezy. Uroczystości te odbyły się w Trzebieży.
 12. 5 sierpnia uczestniczyłem w otwarciu finału Wielkich Żaglowców - The Tall Ships Races w Szczecinie. W tym roku także Gmina Police była reprezentowana w regatach. Wśród jednostek żeglarskich był jacht „Gmina Police” wyczarterowany przez Gminę w ramach umowy sponsorskiej, z kapitanem Cezarym Wolskim na pokładzie. W swojej klasie C zajął  w pierwszym etapie drugie miejsce, w drugim trzecie i w trzecim trzecie.  Załoga wraz z przedstawicielami gminy uczestniczyła także w paradzie wszystkich jednostek,  która przeszła ulicami Szczecina podczas wielkiego finału. Dziękuję Wydziałowi Promocji i Współpracy Zagranicznej za przygotowanie umowy sponsorskiej, a załodze jachtu za godne reprezentowanie Gminy Police.
 13. 24 i 25 sierpnia, na zaproszenie pana Andriya Meleshki, burmistrza Nowego Rozdołu na Ukrainie, Partnerskiego Miasta Polic, uczestniczyłem w uroczystościach z okazji 26 rocznicy Niepodległości Ukrainy. Nasza wizyta związana była także z 15-leciem partnerstwa Polic i Nowego Rozdołu. Spotkanie było kolejną okazją do rozmów o rozwijaniu i szukaniu nowych form współpracy pomiędzy naszymi miastami.
 14. 26 sierpnia odbył się XI Jarmark Augustiański w Policach-Jasienicy. Został zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Policach, Radę Osiedla nr 3 w Policach Jasienicy i Parafię pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jasienicy. Gratuluję i dziękuję organizatorom oraz licznie zgromadzonym uczestnikom tego wyjątkowego wydarzenia, wśród których była także 30-osobowa  grupa polskich dzieci  z opiekunami z Wilna.
 15. 31 sierpnia wraz z przewodniczącym Wysokiej Rady panem Witoldem Królem, radnymi z Komisji Oświaty, moim zastępcą panem Maciejem Greinertem, panią Sekretarz Agnieszką Komor oraz naczelnikiem Wydziału Oświaty i Kultury Witoldem Stefańskim i innymi pracownikami Wydziału spotkałem się dyrektorami placówek oświatowych i nowo mianowanymi nauczycielami. Gościem honorowym był ks. kanonik Waldemar Gasztkowski, Dziekan Dekanatu Police. Było to doroczne spotkanie, podczas którego w symboliczny sposób zainaugurowaliśmy  nowy rok szkolny 2017/2018.
 16. 31 sierpnia do zajezdni Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. trafiły pierwsze dwa nowe autobusy, zakupione w ramach projektu „Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ciągu trzech lat Spółka zakupi łącznie 15 autobusów – po pięć rocznie. Do końca tego miesiąca, czyli września 2017r., dotrą jeszcze trzy autobusy. Wartość całego projektu to 15 mln. zł netto. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 10.040.000 zł.
 17. W związku z przystąpieniem do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Police do roku 2025” ogłosiłem konsultacje społeczne w tej sprawie. Rozpoczęły się 18 sierpnia, potrwają do 19 września br. Planowana rewitalizacja dotyczy dzielnicy Stare Miasto w Policach. Jej celem jest poprawa warunków życia mieszkańców, przywrócenie ładu przestrzennego, ożywienie gospodarcze oraz odbudowa więzi społecznych na tym obszarze. W związku z tym odbędą się dwa spotkania konsultacyjne dla zainteresowanych: 7 i 14 września br. Wszystkie informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej gminy Police.
 18. 3 września Aleksander Doba, najsłynniejszy kajakarz świata, mieszkaniec Polic i Honorowy Obywatel naszej gminy, zakończył swoją Trzecią Wyprawę Transatlantycką z Ameryki do Europy. Wystartował 7 maja 2017 r, z Leonardo State Marina w zatoce Sandy Hook, w pobliżu  Nowego Jorku, ale z powodu sztormu musiał zatrzymać się w zatoce Barnegat w stanie New Jersey i zaczekać na poprawę pogody. Prawdziwy start do wyprawy nastąpił  16 maja. Przepłynął ponad 4150 mil morskich. Jego wyprawa trwała prawie 4 miesiące. Dotarł do brzegów Francji właśnie 3 września, w niedzielę. Serdecznie gratuluję panu Olkowi i dziękuję za jedyne w swoim rodzaju, godne i wspaniałe  reprezentowanie gminy Police na całym świecie. Powitanie Aleksandra Doby planujemy dziś o godz. 18:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.
 19. Wczoraj, 4 września, rozpoczął się rok szkolny 2017/2018. Do przedszkoli w naszej gminie zostało przyjętych 1400 dzieci. Jest to o ponad 200 więcej niż w roku ubiegłym. Aby zapewnić miejsca dla wszystkich zgłoszonych dzieci rozbudowujemy dwa przedszkola publiczne: nr 5 i nr 8. Do czasu zakończenia prac dzieci z tych placówek zostały przyjęte do innych przedszkoli oraz szkół. (PP 9, PP 10, SP 3, SP 8). Będą też korzystały z budynku Fili Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, przekazanej do dyspozycji Przedszkola Publicznego nr 11.
  W szkołach podstawowych rok szkolny rozpoczęło 3.227 uczniów, w tym 581 osób to uczniowie klas gimnazjalnych. Nową ofertą w naszych szkołach będą klasy dwujęzyczne. Powstały one w SP 5 i SP 8. Powstała również klasa sportowa w SP 1.
  W związku z likwidacją szkół gimnazjalnych nie było w naszej gminie zwolnień nauczycieli. Zapewniliśmy im pracę w szkołach podstawowych powstałych na bazie gimnazjów. Natomiast pracę utraciło około 20 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Zaproponowaliśmy im  zatrudnienie w przedszkolach,  z czego większość skorzystała.
  Z okazji rozpoczętego wczoraj nowego roku szkolnego 2017/2018 życzę wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i personelowi samych sukcesów w nauce i dużo zdrowia.
 20. Wczoraj, 4 września, wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego,  został otwarty nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Policach. Inwestycja została zrealizowana jako zwycięski projekt pierwszej edycji Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Życzę dzieciom dobrej i bezpiecznej zabawy.
 21. 9 września, w godzinach od 12:00 do 16:00,  na deptaku przy ul. Zamenhofa w Policach odbędzie się XI Piknik Organizacji Pozarządowych „Jesteśmy – działamy”.  W tym roku po raz pierwszy Gmina Police organizuje go wspólnie z powiatem polickim. Do udziału zgłosiło się ponad 20 organizacji.  Będą też dodatkowe atrakcje dla uczestników imprezy. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i radnych. Informacje o organizacjach pozarządowych dostępne są na stronie internetowej: ngo.police.pl
 22. Podczas dzisiejszych obrad będziemy podejmować uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 40 tys. zł dla gminy Brusy, która ucierpiała w wyniku nawałnicy. Proszę Wysoką Radę o przychylenie się do tej prośby.