W czwartek 31 sierpnia rozbrzmiał w Policach pierwszy, symboliczny dzwonek, inaugurujący rok szkolny 2017/2018. Zgodnie z wieloletnią tradycją – burmistrz Polic Władysław Diakun zasygnalizował w ten sposób, że wakacje dobiegają końca. Jak zawsze – nastąpiło to podczas spotkania z dyrektorami placówek oświatowych i nowo mianowanymi nauczycielami, którzy składają przed Burmistrzem ślubowanie.

Burmistrz wręczył też nominacje dyrektorskie, będące rezultatem przeprowadzonych wcześniej konkursów (kadencja dyrektora placówki oświatowej trwa 5 lat.)

W spotkaniu uczestniczyli także Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król, radni z Komisji Oświaty, Zastępca Burmistrza Maciej Greinert, Sekretarz Gminy Agnieszka Komor, pracownicy Wydziału Oświaty i Kultury. Jak zawsze spotkanie prowadził naczelnik Wydziału, Witold Stefański. Gościem honorowym był ks. kan. Waldemar Gasztkowski, Dziekan Dekanatu Police.