Urząd Miejski w Policach informuje, że od 1 do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2017/2018. Dla słuchaczy kolegiów termin składania wniosków mija 15 października. Stypendium może otrzymać uczeń, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać kwoty 514 zł netto.

Wnioski będzie można składać w szkole podstawowej najbliższej miejsca zamieszkania ucznia lub w Urzędzie Miejskim, ul. S.Batorego 3 w Policach, pok. 3c. W szkołach i w Urzędzie można też otrzymać formularze wniosków. Wszelkie informacje w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego, tel. 91-431-18-06.