W środę, 9 sierpnia odbyła się dodatkowa Sesja Rady Miejskiej w Policach, podczas której radni uchwalili uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2017 oraz uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2017-2014.

Radni, zanim przystąpili do głosowania nad uchwałami, minutą ciszą uczcili pamięć zmarłego śp. Tadeusza Jańczaka, radnego Rady Miejskiej w Policach I kadencji w latach 1990 – 1994.

Dodatkowa sesja została zwołana w związku z otrzymaniem przez Gminę Police dofinansowania o łącznej wartości 4.175.432,61 zł na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2020.

Całkowity koszt realizacji projektu pn. "Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police" wynosi 3 421 340, 21 zł. Gmina nie wnosi do realizacji projektu wkładu pieniężnego. Koszt drugiego z projektów pn. Edukacja przedszkolna i integracja – powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police wyniesie 1 412 714,40 zł a wkład własny 125 000,00 zł.

17 radnych Rady Miejskiej w Policach uczestniczących w dodatkowej sesji, jednogłośnie uchwaliło obie wspomniane uchwały.