Gmina Police otrzymała dofinansowanie o łącznej wartości 4.175.432,61 zł na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2020.

Całkowity koszt realizacji projektu pn. "Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police" wynosi 3 421 340, 21 zł. Gmina nie wnosi do realizacji projektu wkładu pieniężnego. Dofinansowaniem objęte zostaną placówki oświatowe: SP 1, SP 2, SP 6 oraz SP w Niekłończycy, a także filie szkół, które powstaną na bazie G1, G2, G3 oraz Gimnazjum w Trzebieży. Projekt przewiduje doskonalenie kompetencji kluczowych w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych, kreatywności, pracy zespołowej, doradztwo edukacyjno – zawodowe, indywidualnej pracy z uczniem oraz wyposażenie pracowni. W ramach projektu 859 uczniów oraz 46 nauczycieli objętych zostanie wsparciem.

Całkowity koszt projektu pn. Edukacja przedszkolna i integracja – powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police wyniesie 1 412 714,40 zł a wkład własny 125 000,00 zł. Przedsięwzięcie obejmuje wyposażenie przedszkoli oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku 3-4 lat w PP 11, PP 5 oraz PP 8 w latach 2017 – 2018. Przedsięwzięcie jest spójne z inwestycjami realizowanymi w ramach przebudowy PP 5 i PP 11.