Wczoraj w Bazylice archikatedralnej św. Jakuba w Szczecinie odbyła się msza święta w intencji poległych podczas Powstania Warszawskiego. Udział w uroczystościach wziął również burmistrz Polic Władysław Diakun.

- Przyszliśmy do tej szczecińskiej Bazyliki aby modlić się za poległych i pomordowanych żołnierzy Powstania Warszawskiego oraz niezliczone ofiary spośród mieszkańców Warszawy – mówił ks. prof. dr hab. Henryk Wejman biskup pomocniczy Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

1 sierpnia 1944 roku żołnierze Armii Krajowej, mieszkańcy Warszawy poderwali się do walki, aby uwolnić naród Polski spod hitlerowskiego okupanta.

- To właśnie wtedy w godzinę W dzieci i młodzież, żołnierze i osoby cywilne, mieszkańcy Warszawy wypowiedzieli walkę najeźdźcy aby wyzwolić stolicę spod hitlerowskiego terroru i przynieść jej wolność i niepodległość, a także wolność i niepodległość całej ojczyźnie – przypomniał ks. bp Henryk Wejman

Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces wasalizacji i sowietyzacji Polski.

W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 roku.

W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej.

źródło: WIKIPEDIA