20 lipca w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyły się obchody 98. rocznicy powstania Polskiej Policji. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gmin wchodzących w skład Powiatu Polickiego a także Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, młodszy inspektor Jacek Cegieła.

Akademia była doskonałą okazją do podziękowań, odznaczeń, awansów dla policjantów i pracowników cywilnych. Była też okazją do uroczystego spotkania z przedstawicielami władz powiatu, gmin, instytucji współpracujących z Komendą Powiatową Policji w Policach.

Rada Miejska w Policach wsłuchując się w potrzeby Policji przekazała środki finansowe na dodatkowe służby płatne oraz zakup sprzętu technicznego i wyposażenia, które znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa publicznego. Z rąk Burmistrza Polic Władysława Diakuna oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Witolda Króla  - Komendant Powiatowy Policji w Policach młodszy inspektor Mariusz Bajor odebrał m.in., dwa aparaty fotograficzne, cztery urządzenia I-blow służące do badania trzeźwości, dwie specjalistyczne lornetki, odzież ochronną do szkolenia psów służbowych, tablet oraz czek na kwotę 16.000 złotych z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne pełnione w rejonach turystycznych powiatu polickiego.