Burmistrz Polic Władysław Diakun podpisał dziś, 18 lipca 2017 roku,  Umowę Partnerstwa  w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351”. Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca 2017 roku – Gmina Police przystępuje do tego przedsięwzięcia jako jeden z dziesięciu podmiotów.

Szczecińska Kolej Metropolitalna, w skrócie SKM, to wielki projekt koordynowany przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SSOM). Ideą, pielęgnowaną od wielu lat, jest umożliwienie mieszkańcom regionu szybkiego i łatwego przemieszczania się za pomocą komunikacji publicznej na obszarze szczecińskiej metropolii.  Planowana kolej ma połączyć większe miejscowości, a węzły przesiadkowe mają umożliwić pasażerom dotarcie do wybranego celu. SSOM jest liderem projektu, a partnerzy to: Województwo Zachodniopomorskie, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Gmina Miasto Szczecin, Gmina Miasto Stargard, Gmina Goleniów, Gmina Gryfino, Gmina Kobylanka, Gmina Stargard oraz Gmina Police. Zadania zostały podzielone tak, że PKP PLK SA odpowiadają za infrastrukturę kolejową, samorząd wojewódzki za tabor, a samorządy gminne za infrastrukturę węzłów przesiadkowych.

Jeden z odcinków SKM ma połączyć Police ze Szczecinem. Wykorzystana ma być istniejąca linia kolejowa. Końcowy/początkowy przystanek usytuowany będzie w pobliżu dawnej stacji PKP w Policach, na Starym Mieście (zlokalizowany zostanie ok. 50 metrów dalej, w kierunku południowym.)  To będzie jeden z dwóch, polickich przystanków. Drugi – zupełnie nowy – powstanie w pobliżu wiaduktu nad ulicą Piłsudskiego. Przy obu stacjach wybudowana zostanie nowa infrastruktura, z rondami, przystankami komunikacji miejskiej i parkingami (dla samochodów i rowerów). Powstanie też nowa droga, łącząca oba polickie przystanki kolejowe. Będzie biegła wzdłuż torów.

Przedsięwzięcie może zostać objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Koszt całego projektu szacowany jest na ponad 740 mln zł. Całkowita wartość projektu po stronie Gminy Police wynosi prawie 13,2 mln  zł.