Do Polickiego Budżetu Obywatelskiego (PBO), który będzie realizowany w 2018 roku, wpłynęło 19  wniosków, w tym 7 to projekty dotyczące  terenów sołeckich i 12 dotyczących miasta.  Wnioski przyjmowane były do 16 lipca 2017r.

W tegorocznej, trzeciej edycji budżetu obywatelskiego, tak jak w zeszłym roku, kwota miliona złotych została podzielona na dwie części:  750 000 zł na projekty, które mają być realizowane na terenie miasta i 250 000 zł z przeznaczeniem na potrzeby sołectw.

Zgłoszone wnioski dotyczą modernizacji, budowy oraz doposażenia placów zabaw, zagospodarowania terenów przy świetlicach czy budowy siłowni zewnętrznych. Wśród tegorocznych projektów znalazły się też takie, które dotyczą budowy miasteczka rowerowego, traktujące o bezpieczeństwie na drogach, czy wydania książek o historii Polic.

Do 10 września zespół ds. budżetu obywatelskiego dokona oceny formalnej złożonych projektów. Najpóźniej 18 września odbędzie się losowanie miejsc na karcie do głosowania dla pozytywnie zweryfikowanych projektów, a od 25 września do 13 października będzie można oddać głos na wybrane projekty. Wszystkie szczegóły na www.bo.police.pl.