Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia swojej działalności. Dzisiaj (23 czerwca) w Hotelu Dobosz w Policach, odbyła się uroczystość podczas, której podziękowano pracownikom za ich wkład i rozwój firmy. Władze spółki pamiętały również o tych, którzy tworzyli to przedsiębiorstwo a teraz są już na zasłużonej emeryturze. 25 lat działalności, to okazja do podsumowań, a także przedstawienia planów na przyszłość.   

- To właśnie przedsiębiorstwa komunalne ukierunkowując swoją działalność na potrzeby samorządu, które są ich właścicielami działają przede wszystkim na rzecz społeczności lokalnej - mówił Prezes Zarządu Adam Pacholik.

Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Król wspólnie z Burmistrzem Polic Władysławem Diakunem przekazali na ręce Prezesa Zarządu Adama Pacholika List Gratulacyjny

"Z okazji 25-lecia Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „Trans-Net” SA w Policach składamy na Pana ręce serdeczne gratulacje i podziękowania dla wszystkich pracowników Spółki.

Gmina Police szczyci się tym, że jako pionierski samorząd w kraju rozpoczęła starania o ochronę środowiska  naturalnego poprzez popularyzację selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  wśród mieszkańców. Ćwierć wieku temu była to w naszym kraju zupełnie nowatorska myśl. Nie było wówczas ani przepisów, ani społecznej świadomości, ani technicznych i technologicznych uwarunkowań. Police przecierały szlaki. Dziś jesteśmy wzorcowo zorganizowani pod tym względem, a naszych mieszkańców nikt nie musi przekonywać o potrzebie segregowania odpadów.

Przez te wszystkie lata „Trans-Net” SA rozwinął i znacznie rozszerzył swoją działalność. Jesteście zespołem profesjonalistów, z którego jesteśmy bardzo dumni. Życzymy Wam wielu sukcesów zawodowych, a także dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. "