Jak poinformował na sesji Rady Miejskiej burmistrz Polic  Władysław Diakun, w czasie wakacji rozpoczną się prace przy realizacji Skweru Pamięci w formie ścieżki edukacyjnej w Parku Solidarności w Policach. Skwer będzie poświęcony wybitnym Polakom, którzy przyczynili się do budowy niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Ich nazwiska zostaną upamiętnione na głazach, przy których znajdą się tabliczki z biografią i opisem  zasług.  Inicjatorem powstania Skweru Pamięci  jest "Solidarność" z  Z. Ch. „Police” SA.

Upamiętnione zostaną postaci: Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie - Honorowego Obywatela Gminy Police Ryszarda Kaczorowskiego, bł. Księdza Jerzego Popiełuszki, Wicepremiera RP Longina Komołowskiego.

- Przedsięwzięcie jest realizowane z inicjatywy Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Z. Ch. „Police” SA, która zwróciła się do mnie z prośbą o akceptację pomysłu. Przychyliłem się do tej prośby. Pomysł „Solidarności” jest zgodny z moimi wcześniejszymi intencjami w tej sprawie. - powiedział Władysław Diakun burmistrz Polic