Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

 1. Od 1 maja do 16 lipca trwa składanie wniosków do trzeciej edycji Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Wszystkie szczegóły na ten temat dostępne są na specjalnej stronie internetowej bo.police.pl oraz w broszurach. Informacji udziela też Wydział Organizacyjno-Prawny. Zachęcam wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.

Jednocześnie wyjaśniam, że pod koniec listopada ubiegłego roku Gmina Police rozwiązała umowę z wykonawcą, który w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 realizował zadanie inwestycyjne związane z Zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Policach. Wykonawca ten pod koniec października przerwał realizację robót i nie odpowiadał na nasze monity.  W związku z tym wiosną bieżącego roku zdecydowaliśmy o zamontowaniu urządzeń zabawowych i przystąpiliśmy do poszukiwania nowego wykonawcy nawierzchni bezpiecznej. Jesteśmy już po przetargu na to zadanie i wkrótce zostanie ono zakończone.  

 1. 1 czerwca uczestniczyłem w uroczystym oddaniu do użytku przebudowanego obiektu blacharni, lakierni oraz myjni autobusów Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. Obiekt mieści się na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Fabrycznej w Policach. Inwestycja kosztowała 2,5 mln. zł. Została sfinansowana ze środków własnych SPPK.
 2. 2 i 3 czerwca odbyły się Dni Polic. Tradycyjnie festyn z okazji święta miasta i jego mieszkańców został zorganizowany na polanie za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach. Uroczystości uświetniła obecność przedstawicieli partnerskich miast Polic: pani Sandry Nachtweih, Burmistrz Miasta Pasewalk w Niemczech i pana Andriya Meleshko, Burmistrza Miasta Nowy Rozdół na Ukrainie, a także innych gości. Pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury, Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej oraz wszystkim pozostałym osobom, które przyczyniły się do zorganizowania Dni Polic 2017 – serdecznie dziękuję.
 3. Straż Miejska w Policach w porozumieniu z Wydziałem Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego prowadzi kontrolę liczby osób faktycznie zamieszkujących w lokalach, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia wykroczenia polegającego na złożeniu nieprawdziwej deklaracji lub oświadczenia w sprawie opłat za śmieci. Wątpliwości wynikają z dużej rozbieżności pomiędzy ilością zużywanej wody a liczbą zgłoszonych osób. Chciałbym podkreślić, że działania te nie są wymierzone w mieszkańców. Chcemy doprowadzić do uczciwego opłacania należności wobec Gminy, by nikt nie musiał płacić za sąsiada. Dlatego apeluję do mieszkańców, by uaktualnili liczbę zgłoszonych osób. Właściciele domków jednorodzinnych składają deklaracje w Urzędzie Miejskim, a mieszkańcy domów wielorodzinnych składają oświadczenia u administratora budynku.
 4. 2 czerwca uczestniczyłem w uroczystości z okazji pierwszej rocznicy Domu Dziennego pobytu Senior-Wigor. Jest to placówka powiatowa, ale korzystają z niej mieszkańcy naszej gminy. Z okazji rocznicy podopiecznym życzę dużo zdrowia, a prowadzącym Dom i opiekunom gratuluję i życzę wielu dalszych sukcesów w realizacji planów.
 5. 31 maja odbył się trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 1102/3         o powierzchni 1701 m2  z obrębu 2-Trzebież, położonej przy ulicy Polnej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła   117 000,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 122.910,00zł.
 6. 5 czerwca zostały rozstrzygnięte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż dwóch nieruchomości położonych w Trzeszczynie. Jedna z nich to działka oznacza numerem: 334/9 o powierzchni 2009 m2 z udziałem w działce nr 334/16 (droga wewnętrzna) o pow. 1381 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 185 000,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 198 000,00 zł. Druga nieruchomość to działka oznaczona numerem 334/10 z udziałem w działce nr 334/16 (droga wewnętrzna). Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 186 000,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła188 000,00 zł.
 7. Zostały rozstrzygnięte przetargi nieograniczone na zadania:
 • Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 8 w Policach. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: DARMAR Place zabaw, z siedzibą w Bożejowicach, gmina Bolesławiec, z ceną ofertową brutto350,00 zł.  Wymagany termin wykonania zamówienia  –       45 dni od daty udzielenia zamówienia.
 • Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Asfaltowej 31 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Zakład Ogólnobudowlany Wiktor Kożuchowski z siedzibą w Szczecinie, z ceną ofertową brutto 209.304,00 zł. Termin wykonania zamówienia: do 29 września 2017r.
 • Termomodernizacja oraz wykonanie przyłącza z zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi, budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 240 przy ul. Wojska Polskiego 16 – Rycerskiej 1A administrowanego przez ZGKiM w Policach. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowlane BIS sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, z ceną ofertową brutto 304.948,46 zł. Termin wykonania zamówienia: do 30 września.2017 r.
 • Roboty budowlane polegające na modernizacji pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej nr 100 przy ul. Bankowej 25 w Policach, administrowanym przez ZGKiM w Policach. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Jota-Bud SC Jolanta Janiak, Tadeusz Sroczyński z siedzibą w Szczecinie, z ceną ofertową brutto 114.548,00 zł. Termin wykonania zamówienia: do 18 sierpnia 2017 r.
 • Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bankowej 10 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy F.H.U. STARMIT Marek Rek z siedzibą w Stargardzie, z ceną ofertową brutto 145.382,22 zł. Termin wykonania zamówienia: do  29 września 2017 r.
 1. 6 czerwca w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie ze sportowcami z terenu Gminy Police, którym przyznałem nagrody za wysokie wyniki sportowe. Są to:

- siedmiu zawodników trenujących Jiu-Jitsu, którzy uzyskali tytuł Mistrza Polski, w tym dwóch, którzy zdobyli także tytuł Mistrza Świata, oraz ich trener;

- jeden zawodnik trenujący pływanie, który zdobył tytuł Mistrza Polski.

Sportowcom gratuluję, dziękuję za godne reprezentowanie Gminy Police i życzę dalszych sukcesów.

 1. W drugim tygodniu czerwca została uruchomiona strona internetowa www.ngo.police.pl. Jest to serwis, który w założeniach ma być platformą wymiany informacji pomiędzy polickimi organizacjami pozarządowymi, Urzędem Miejskim i mieszkańcami gminy. Organizacje mogą informować na tej stronie o swojej bieżącej działalności i planowanych wydarzeniach, a także wymieniać informacje między sobą na forum. Serdecznie zachęcam przedstawicieli organizacji do rejestrowania się  w tym serwisie i korzystania z jego możliwości, a mieszkańców do zapoznawania się z zamieszczanymi tam treściami. Dodam, że skrót NGO oznacza organizacje pozarządowe. Portal administrowany jest przez pracownika Wydziału Organizacyjno-Prawnego.
 2. 12 czerwca, z inicjatywy Wydziału Organizacyjno-Prawnego, w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie dotyczące powołania w Policach Gminnej Rady Seniora. Uczestniczyli w nim przedstawiciele środowisk senioralnych, m.in.  kluby seniora i Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku, który zawnioskował o utworzenie takiej rady. Po zapoznaniu się z jej funkcjami i kompetencjami uczestnicy spotkania zdecydowali, że radę seniora  trzeba powołać w naszej gminie. Dlatego zostanie teraz opracowany projekt statutu, który przedstawimy w październiku,  podczas kolejnego takiego spotkania.
 3. Również 12 czerwca w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, działających na terenie naszej gminy lub poza nią, ale zajmujących się sprawami naszych mieszkańców. Głównym tematem było przedstawienie organizacjom  uruchomionego właśnie serwisu internetowego:  ngo.police.pl. Ponadto podczas spotkania przedstawiliśmy  sprawozdanie z  realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. Poinformowaliśmy też o planowanym w tym roku  pikniku organizacji pozarządowych i o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ich działalności  na rok 2018.
 4. 13 czerwca wraz z przedstawicielami Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydziału Spraw Obywatelskich i Stowarzyszenia Wspólnoty Polska Koło w Policach spotkałem się z trzyosobową rodziną repatriancką z Kazachstanu, której chcemy zapewnić warunki do osiedlenia się na terenie naszej gminy. Rodzina ta  obecnie przebywa w ośrodku w Pułtusku. Podczas dzisiejszych obrad przedstawimy Wysokiej Radzie projekt uchwały w tej sprawie.
 5. Został przeprowadzony konkurs ofert na realizację zadania pożytku publicznego „Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach roztoki odrzańskiej, rzeki Łarpii i Zalewu Szczecińskiego, na akwenach znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2017”. Wybrana została oferta Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy w Policach. Dotacja na zadanie to 15.000,00 zł.
 6. Miło mi poinformować, że Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu został wyróżniony podczas IV Forum Ekologicznego w Kołobrzegu za zaangażowanie i wsparcie w organizację tego Forum. Serdecznie gratuluję i dziękuję za godne reprezentowanie naszej gminy.
 7. 19 czerwca, w Klubie Nauczyciela w Policach, odbyło się spotkanie z laureatami konkursów przedmiotowych. Wszystkim zwycięzcom, wyróżnionym i pozostałym uczestników zmagań serdecznie gratuluję i dziękuję za wielkie zaangażowanie.
 8. Dziś, 20 czerwca, o godzinie 13:00, również w Klubie Nauczyciela, odbędzie się Podsumowanie Sportowego Roku Szkolnego 2016/2017. Serdecznie zapraszam Panie i Panów Radnych na to spotkanie.
 9. 25 czerwca o godzinie 17:00 w Parku Staromiejskim w Policach odbędzie się koncert  muzyki włoskiej pod tytułem „Bella Italia” w ramach III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Baltic Neopolis Festival.  Organizatorem festiwalu jest szczecińska  Baltic Neopolis Orchestra, a współorganizatorem koncertu w Policach jest nasz Miejski Ośrodek Kultury. Serdecznie zapraszam Panie i Panów Radnych oraz wszystkich mieszkańców. Na koncert wstęp wolny.
 10. W czasie wakacji rozpoczną się prace przy realizacji skweru pamięci w formie ścieżki edukacyjnej w Parku Solidarności w Policach. Będzie poświęcony wybitnym Polakom, którzy przyczynili się do budowy niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Ich nazwiska zostaną upamiętnione na głazach, przy których znajdą się tabliczki z biografią i opisem  zasług.  Przedsięwzięcie jest realizowane z inicjatywy Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Z. Ch. „Police” SA, która zwróciła się do mnie z prośbą o akceptację pomysłu. Przychyliłem się do tej prośby. Upamiętnione zostaną postaci: Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie, Honorowego Obywatela Gminy Police Ryszarda Kaczorowskiego, bł. Księdza Jerzego Popiełuszki, Wicepremiera RP Longina Komołowskiego. Pomysł „Solidarności” jest zgodny z moimi wcześniejszymi intencjami w tej sprawie.
 11. Od 1 lipca do końca sierpnia – jak co roku – uruchomiona zostanie autobusowa Linia Plażowa z Polic do Trzebieży. Rozkład jazdy się nie zmienił. Można go znaleźć na stronie police.pl lub:  www.sppk.pl. Tradycyjnie na czas wakacji zmienią się rozkłady jazdy niektórych linii autobusowych na trasach polickich i szczecińsko-polickich. Linie 109, 110 i F w tym okresie nie będą  funkcjonować.
 12. Dzisiaj spotykamy się po raz ostatni przed wakacjami. Życzę Paniom i Panom Radnym, a także wszystkim mieszkańcom gminy udanych, bezpiecznych wakacji i urlopów.

Dziękuję za uwagę.