Dobiegł końca nabór do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Police. Przyjętych zostało łącznie 1 396 dzieci. To o 295 dzieci więcej niż w ubiegłym roku szkolnym. Wzrost ten jest konsekwencją objęcia opieką przedszkolną czterech roczników, a nie trzech, jak to było w latach ubiegłych. Miejsca w placówkach przedszkolnych Gmina Police zapewniła dla wszystkich zgłoszonych dzieci.

Stało się to możliwe dzięki rozbudowie Przedszkola Publicznego nr 5 i Przedszkola Publicznego nr 8 oraz przekształceniu budynku filii Szkoły Podstawowej nr 8 w budynek przedszkolny, który zostanie oddany do dyspozycji Przedszkola Publicznego nr 11.