Sprawozdanie z działalności Burmistrza Polic
za okres od 25 kwietnia do 23 maja 2017 roku.

Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

28 kwietnia wraz z panem Skarbnikiem Januszem Zagórskim podpisaliśmy w Warszawie umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza”.   Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 18.729.751,27 zł. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 9.707.493,04 zł. Zgodnie z Umową – inwestycja powinna być zrealizowana do końca czerwca 2019 roku. Obecnie przygotowujemy dokumentację do przetargu na wyłonienie wykonawcy.

Dobiega końca remont budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ulicy Batorego 3. Ostatnim etapem jest budowa windy przy bocznym wejściu. Planowany termin zakończenia prac to 24 czerwca, czyli za miesiąc.

Rozpoczęła się budowa węzła przesiadkowego i pętli autobusowej przy ul. Wyszyńskiego w Policach.  Zostanie wybudowana pętla autobusowa,  parking dla samochodów osobowych i stanowiska dla rowerów. Zostaną też przebudowane dwie zatoki autobusowe. Wykonawcą zadania,  wyłonionym w przetargu nieograniczonym, jest Przedsiębiorstwo Budowlane  BIS Sp. z o.o. z siedzibą  w Szczecinie.  Koszt inwestycji  to  2.644.964,50 zł brutto. Na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 85 % procent kosztów. Przypomnę, że umowę w tej sprawie podpisałem z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem w grudniu ub.r.  Planowany termin zakończenia inwestycji  to 31 października  2017 r.

Rozpoczęły się prace przy rozbudowie i przebudowie dwóch przedszkoli publicznych w Policach: nr 5 i nr 8. Inwestycje  będą kosztować łącznie około 7.800.000,00 zł, w tym Przedszkole Publiczne nr 5: około 4.200.000,00 zł i Przedszkole Publiczne nr 8: około 3.600.000,00 zł. Obie inwestycje realizuje wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma MIGbud sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą  w Szczecinie. Zgodnie z podpisaną umową – oba zadania powinny zostać zakończone do połowy września br. 

Zakończył się nabór do przedszkoli publicznych. Zostało przyjętych łącznie 1396  dzieci. Jest to o 295 dzieci więcej niż w ubiegłym roku szkolnym. Ten wzrost jest konsekwencją objęcia opieką przedszkolną czterech roczników, a nie trzech, jak to było w latach ubiegłych. Miejsca w placówkach przedszkolnych zapewniliśmy dla wszystkich zgłoszonych dzieci. Jest to możliwe dzięki rozbudowie Przedszkola Publicznego nr 5 i Przedszkola Publicznego nr 8 oraz przekształceniu budynku filii Szkoły Podstawowej nr 8 w budynek przedszkolny, który chcemy oddać do dyspozycji Przedszkola Publicznego nr 11.

1 maja rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków do Polickiego Budżetu Obywatelskiego, który będzie realizowany w 2018 roku. Pomysły mieszkańców będziemy przyjmować do 16 lipca. Głosowanie rozpocznie się 25 września i potrwa do 13 października. Ogłoszenie zwycięskich projektów nastąpi najpóźniej 20 października. Do dyspozycji mieszkańców jest jeden milion złotych. Zgłaszać można takie projekty, które są zgodne z zadaniami własnymi Gminy. W razie potrzeby pracownicy Urzędu udzielą pomocy merytorycznej. Kontakt do nich i  wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej www.bo.police.pl oraz w broszurach. Zachęcam mieszkańców do zgłaszania pomysłów.

2 maja obchodziliśmy Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu, na zaproszenie Rady Krajowej oraz prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Piotra Bronisławskiego, uczestniczyłem wraz z przewodniczącym Rady Powiatu w Policach Cezarym Arciszewskim w uroczystości odsłonięcia  tablicy pamiątkowej poświęconej śp. Longinowi Komołowskiemu. Był prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w latach 2010-2016. Uroczystość odbyła się w  Warszawskim Domu Polonii przy ul. Krakowskie Przedmieście 64. Oddaliśmy cześć temu wielkiemu Polakowi i przyjacielowi Polic.

7 maja, w niedzielę, o godzinie 20:57 czasu nowojorskiego,  i 2:57 w Polsce Aleksander Doba został zwodowany w zatoce Sandy Hook, w Leonardo State Marina i rozpoczął Trzecią Transatlantycką  Wyprawę  Kajakową. Z powodu silnego sztormu, 12 maja musiał przerwać podróż. Zatrzymał się w zatoce Barnegat  w New Jersey. Po pięciu dniach, 16 maja, powrócił na Ocean i kontynuuje Wyprawę. Podróż ma potrwać cztery miesiące. Planowana trasa do Europy liczy 5,5 tys. km. Przebieg Wyprawy na bieżąco można śledzić na stronie  www.aleksanderdoba.pl. Panie Olku, trzymamy kciuki!

13 maja uczestniczyłem w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka, które w tym roku odbyły się w gminie Dobra. Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej złożyłem serdeczne gratulacje, podziękowania i życzenia z okazji nadania sztandaru.

15 maja, podczas konferencji prasowej, Miejski Ośrodek Kultury w Policach zaprezentował „Diagnozę potencjału kulturowego miasta i gminy Police”. Dokument został opracowany w ramach projektu „Inkubator Pomysłów – twórcze działania lokalne w Policach”.   Obecnie, w ramach tego projektu, MOK prowadzi nabór wniosków na inicjatywy kulturotwórcze. Termin ich składania upływa 26 maja. Formularze i regulamin dostępne są na stronie internetowej www.mokpolice.pl.

19 maja wraz z panem Przewodniczącym Rady Miejskiej Witoldem Królem i innymi radnymi Rady Miejskiej uczestniczyłem w uroczystościach z okazji 70-lecia Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie, z filią w Pilchowie. Kadrze i personelowi oraz uczniom, absolwentom, rodzicom i opiekunom złożyliśmy serdeczne gratulacje, podziękowania i najlepsze życzenia.

Został rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  położonego w Trzebieży przy ul. WOP 16/3 wieczyste. Cena wywoławcza wynosiła 87 000,00 zł. Osiągnięta w przetargu wyniosła 88 000,00 zł.

Został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na zadanie: transmisja danych oraz serwis techniczny  monitoringu w Policach. Wykonawca zapewni transmisję danych pomiędzy centrami monitorowania  w Komendzie Powiatowej Policji i w siedzibie Straży Miejskiej, a stanowiskami kamerowymi znajdującymi się na terenie miasta.  Takich stanowisk jest 13. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy VECTRA SA z siedzibą w Gdyni, z ceną  brutto 389.664,00 zł.  Termin wykonania zamówienia: od 18 listopada 2017 r. do 19 listopada 2020r.

Informacje o przetargach dostępne są na stronie www.bip.police.pl

27 maja ogólnopolski program 1. Polskiego Radia we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach będzie realizował  audycję na żywo z Polic w ramach cyklu „Jedyne takie miejsce”. Dziennikarze będą pracować w Filii Novej Biblioteki Miejskiej przy ulicy Bankowej w Policach. Audycja trwać będzie od 9:00 do 11:00 i od 14:00 do 15:00. Przewidziane są rozmowy z policzanami m.in. o historii, kulturze i najważniejszych osiągnięciach naszej gminy. O ile okaże się to możliwe – będzie też telefoniczna rozmowa z Aleksandrem Dobą, który aktualnie realizuje Trzecią Transatlantycką Wyprawę Kajakową. Zachęcam do wysłuchania tej audycji. Będzie też możliwość zobaczenia,  jak wygląda praca profesjonalnych dziennikarzy radiowych.

2 i 3  czerwca odbędą się Dni Polic. Tradycyjnie – festyn odbędzie się na polanie za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach. Organizator, Miejski Ośrodek Kultury, jak co roku zapewnia moc atrakcji dla całych rodzin. Już teraz – serdecznie zapraszam Panie i Panów Radnych oraz wszystkich mieszkańców Gminy i ich przyjaciół. Po raz pierwszy jednak Zakłady Chemiczne „Police” SA, należące do Grupy Azoty, odmówiły udziału w organizacji tego wydarzenia. Zarząd firmy zdecydował, że zorganizuje Dzień Chemika we własnym zakresie, 27 maja w Trzebieży. Tym samym z budżetu Gminy musimy pokryć całość kosztów „Dni Polic”, a nie połowę, jak do tej pory. Dlatego rozważam możliwość  rezygnacji z tegorocznych, Trzebieskich Neptunaliów. Ponadto w znacznie skromniejszej formie odbędzie się popularna impreza Czas na Trzebież.

4 czerwca, w ramach Dni Polic,  TKKF Tytan organizuje XXIV Ogólnopolski Bieg Uliczny Policka Piętnastka. Do tej pory wydarzenie to było współfinansowane ze środków, jakie Tytan otrzymuje z budżetu Gminy na swoją działalność, przy wsparciu Zakładów Chemicznych „Police” SA, należących do Grupy Azoty. W tym roku Zakłady odmówiły współfinansowania. Dlatego podjąłem decyzję o przeznaczeniu z budżetu Gminy dodatkowych 10-ciu tysięcy złotych na ten cel.

W odpowiedzi na sugestię pana Radnego Mariusza Różyckiego z poprzedniej sesji informuję, że omawianie w sprawozdaniu  interpelacji radnych uznałem  za bezcelowe. Interpelacje i odpowiedzi na nie są bowiem dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Police.

27 maja obchodzimy Dzień Pracownika Samorządowego. Z tej okazji pragnę złożyć moim zastępcom, dyrektorom jednostek gminnych, prezesom spółek gminnych, pracownikom Urzędu Miejskiego, radom sołeckim i radom osiedli, a także Wysokiej Radzie i wszystkim osobom, zaangażowanym w pracę na rzecz naszej gminy, serdeczne gratulacje, podziękowania i najlepsze życzenia.

Dziękuję za uwagę.