za okres od 24 marca do 25 kwietnia 2017 roku

Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

1. W dniach 8 i 9 kwietnia odbyły się jubileuszowe, X Polickie Targi Gospodarcze. Wzięło w nich udział 65-ciu wystawców z Polski i Niemiec: przedsiębiorcy, instytucje i organizacje pozarządowe. Na scenie zaprezentowali się nasi lokalni artyści: z Polic i Szczecina. Podczas Tragów odbyła się polsko-niemiecka konferencja na temat rynku pracy na naszym pograniczu. W centrum zainteresowania były poszukiwane specjalności zawodowe i możliwości kształcenia w najbardziej popularnych kierunkach.

Za profesjonalne zorganizowanie Targów dziękuję Wydziałowi Rozwoju i Funduszy Pomocowych, kierowanemu przez naczelnik panią Anetę Soprych-Kuśnierz, Wydziałowi Promocji i Współpracy Zagranicznej, kierowanemu przez naczelnik panią Kamillę Turzyńską i Wydziałowi Gospodarki Odpadami, kierowanemu przez naczelnik panią Annę Zielińską. Dziękuję też wszystkim innym osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tej imprezy. Dziękuję także sponsorom, którzy m.in. ufundowali nagrody dla uczestników konkursów i licytacji.

2. Podczas inauguracji X Polickich Targów Gospodarczych miała miejsce uroczystość nadania złotej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego panu Guenterowi Schmidt, który przed wojną mieszkał w Niekłończycy (dawniej Koenigsfelde). Po wojnie został wraz z rodziną wysiedlony na zachód, mieszka w Neubrandenburgu. Od kilkudziesięciu lat utrzymuje stały kontakt z mieszkańcami naszej gminy, zwłaszcza ze szkołą w Niekłończycy. Wspierał Polaków zaangażowanych w podziemnej Solidarności. Podarował aktem notarialnym swój dom w Niekłończycy rodzinie, która zamieszkała w nim po wojnie. Przekazał Policom wiele bezcennych pamiątek, świadczących o historii tych ziem. To wszystko – w prywatnym czasie i za prywatne pieniądze. Szczegółowe informacje na temat zasług pana Schmidta dla pojednania polsko-niemieckiego znajdują się na stronie internetowej naszej gminy.

3. 8 kwietnia miałem zaszczyt obejrzeć Misterium Męki Pańskiej, zrealizowane przez Parafię pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jasienicy i Zespół Szkół w Jasienicy. Widowisko tym razem wyreżyserowała pani Dorota Piekarska. W postaci biblijne wcieliło się wielu mieszkańców naszej gminy,  wśród nich -  przedstawiciele gminnego i powiatowego samorządu. Zaproszenie do obejrzenia widowiska przyjął Honorowy Obywatel Gminy Police ks. Prałat Jan Kazieczko. Chciałbym wyrazić słowa uznania, szacunku i wdzięczności dla wszystkich, którzy od lat angażują się w to niezwykłe przedsięwzięcie. Misterium było doskonałym i niepowtarzalnym wprowadzeniem w klimat Świąt Wielkanocnych.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej przy wsparciu wielopokoleniowej grupy wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 8, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Rad Osiedli  nr 2 i 4 zorganizował tuż przed świętami wielkanocnymi akcję „Pamiętaj o mnie - senior dla seniora”. Jej celem było odwiedzenie najstarszych, samotnych mieszkańców naszej gminy. Wolontariusze wraz z pracownikami socjalnymi złożyli wizytę w prawie  40-tu domach, niosąc świąteczne podarunki i własnoręcznie zrobione stroiki, a przede wszystkim – chwilę radości i zapomnienia o trudach życia codziennego. Dziękuję za tę szlachetną akcję.   

5. 10 kwietnia o godz. 8.41, na polecenie Wojewody Zachodniopomorskiego,  Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Policach uruchomiło syreny na terenie miasta i gminy Police na 1 minutę.  Celem było wyrażenie  pamięci   i   uhonorowanie   ofiar  katastrofy  Smoleńskiej z dnia       10 kwietnia 2010 roku.

6. 11 kwietnia złożyłem osobiście w imieniu samorządu polickiego gratulacje panu Rafałowi Zającowi z okazji wygranych, przedwczesnych wyborów na prezydenta Stargardu. Wybory odbyły się 9 kwietnia. Pan Rafał Zając, podobnie jak jego znakomity poprzednik, śp. Sławomir Pajor, jest niezależnym samorządowcem. W wyborach miał dwoje rywali z największych, polskich ugrupowań politycznych. Przy frekwencji prawie połowy uprawnionych do głosowania uzyskał ponad 87 % głosów. Ta miażdżąca przewaga świadczy o zaufaniu mieszkańców do samorządowców z wieloletnim stażem i nie związanych z partiami politycznymi. Jeszcze raz – gratuluję panu prezydentowi.

7. 11 kwietnia otrzymałem z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji szczegółowe opracowanie, będące podstawą do obliczenia nowej taryfy opłat za wodę i ścieki. Raport zawiera m.in. wyszacowanie majątku ZWiK, na podstawie którego obliczona została amortyzacja. Wielkość ta została włączona do stawki opłat. Wynika to stąd, że zabiegamy o środki unijne na kanalizację Tanowa, a wliczenie kosztów amortyzacji do opłaty za wodę i ścieki jest warunkiem uzyskania dofinansowania w myśl zasady „Zanieczyszczający płaci”. Dlatego zaproponowana przez ZWiK taryfa zakłada podwyżkę opłat wyższą od tej, jaka została zaprognozowana przed rokiem. Raport  trafił także do pań i panów radnych. Przedostał się także do opinii publicznej, co spowodowało falę niepokoju wśród mieszkańców, wyrażaną w mediach i na portalach internetowych. Dlatego chcę wyraźnie podkreślić, że propozycja ZWiK jest dopiero bazą do dalszej analizy, a nie decyzją o nowych stawkach. Z ubolewaniem przyjmuję fakt, że wśród osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie Gminy są ludzie, którzy powodują zamęt  i wykorzystują otrzymane informacje w dogodny dla nich sposób. Nadmieniam przy tym, że kanalizacja Tanowa kosztować będzie ponad 18 mln złotych. Mamy szansę dostać  połowę tej kwoty tytułem dofinansowania, jeżeli spełnimy wszystkie wymogi. W celu wyjaśnienia powyższych kwestii i przekazania mieszkańcom rzetelnych informacji zaprosiłem media na konferencję prasową, która odbyła się wczoraj, 24 kwietnia. Tematykę objaśniałem wraz z panem Przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach Witoldem Królem i moim zastępcą panem Jakubem Pisańskim.

8. 20 kwietnia podpisałem umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  na dofinansowanie projektów, realizowanych przez Gminę Police: Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Policach – dofinansowanie z Funduszu w kwocie 405.893,00  zł i Przebudowa hali sportowej przy ulicy Siedleckiej w Policach – dofinansowanie z Funduszu w kwocie  2.771.458,00 zł.

9. 20 kwietnia, w związku z upływem kadencji zostały przeprowadzone wybory w Radzie Osiedla nr 1 Mścięcino w Policach. Uczestniczyło w nich 51 mieszkańców. Rada liczy 15 członków. Tylu kandydatów zostało zgłoszonych i wybranych. Na Przewodniczącą Zarządu Osiedla po raz kolejny wybrana została pani Ewa Barecka. Nowej Radzie Osiedla nr 1 gratuluję i życzę wielu sukcesów.

10. 27 marca rozpoczęliśmy realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Police. Do programu mogą przystąpić dzieci w wieku 2 lat (urodzone w 2015 roku). W 2017 roku realizatorami programu są:
„Medika” Usługi Medyczne sp. z o. o
„POLVITA” sp. z o. o.

Program realizowany jest ze środków budżetowych Gminy Police.

11. Został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na termomodernizację  wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Grzybowej 10-18,  administrowanego przez ZGKiM w Policach. Wybrana została oferta firmy Pol-Bud Wiesław Łokucjewski z siedzibą w Policach, z ceną ofertową brutto: 646.401,03 zł. Była to jedyna złożona oferta. Termin realizacji inwestycji: 15 września 2017r.

Informacje o przetargach dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej naszej Gminy.

12. Miejski Ośrodek Kultury w Policach realizuje projekt Narodowego Centrum Kultury pt. „Inkubator Pomysłów – Twórcze Lokalne Działania w Policach”.  Pierwszą częścią tego projektu jest „Drzewko życzeń”, czyli miejsce, gdzie mieszkańcy mogą przedstawić swoje pomysły na funkcjonowanie życia kulturalnego w gminie. To forma diagnozy potrzeb mieszkańców. Drzewko znajduje się w holu MOK. Można na nim umieścić swój pomysł, zapisany na specjalnej naklejce. Zachęcam mieszkańców do zapoznania się z tą inicjatywą i do wzięcia w niej czynnego udziału.

13. 19 kwietnia siatkarki Chemika Police zwyciężyły w meczu finałowym Orlen Ligi i po raz czwarty zdobyły tytuł mistrza Polski. Mecz z drużyną Grot Budowlani Łódź rozegrany został w hali Azoty Arena w Szczecinie. Zakończył się wynikiem 3:1. Tym samym polickie siatkarki zakończyły sezon 2016/2017. Serdecznie gratuluję zwycięstwa i dziękuję za wiele pozytywnych emocji podczas rozgrywek.

 

Dziękuję za uwagę.