plakat z logo ZUL "Postaw na rozwój zawodowy"

W imieniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego w Mierzynie serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą programu aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami "Postaw na rozwój zawodowy", realizowanego we współpracy z PFRON.

Termin realizacji: 1 czerwca 2024 - 31 marca 2025.

Wsparcia będą realizowane w siedzibie ZUL w Mierzynie oraz w Szczecinku.

Działania w projekcie: opracowanie Indywidualnych Planów Działania przez doświadczonych doradców zawodowych, doradztwo prawne, warsztaty grupowe z aktywizacji zawodowej, indywidualne pośrednictwo pracy, wyjścia integracyjne do instytucji kultury, wsparcie psychologiczne, szkolenia zawodowe, 3-miesięczne staże zawodowe u pracodawców.

Formularz zgłoszeniowy https://forms.gle/keqLrPWkZx1kednj9

Celem projektu jest wsparcie uczestników w poszukiwaniu zatrudnienia oraz zwiększenie ich szans na otwartym rynku pracy.

Rekrutacja trwa do momentu pozyskania 40 uczestników 

Informacje o bieżących działaniach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego można obserwować stronie internetowej https://www.zul.org.pl/  oraz profilu Uniwersytetu na platformie Facebook.

 

O PROJEKCIE

W ramach projektu „Postaw na rozwój zawodowy”, 40 osób dorosłych, niepełnosprawnych, z województwa zachodniopomorskiego, otrzyma kompleksowe wsparcie mające na celu reintegrację zawodową.

Projekt obejmuje następujące działania na rzecz uczestników projektu:

– Przygotowanie i realizację indywidualnych planów działań,

– Wsparcie psychologiczne,

– Wsparcie prawne,

– Specjalistyczne poradnictwo zawodowe,

– Pośrednictwo pracy,

– Wsparcie społeczno-integracyjne,

– Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje i kompetencje zawodowe,

– Staże zawodowe.

 

Dodatkowo uczestnicy otrzymują:

– finansowanie szkolenia zawodowego w kwocie do 2000 zł,

– stypendium szkoleniowe w wysokości 1530 zł brutto,

– stypendium stażowe w wysokości 2297 zł brutto na okres trzech miesięcy,

– częściową refundację kosztów dojazdu.

 

Zgłoszenia do projektu można składać w trybie ciągłym poprzez formularz elektroniczny:

https://forms.gle/keqLrPWkZx1kednj9

lub osobiście w biurze projektu – Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy,

ul. Welecka 13 B, 72-006 Mierzyn.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy.